TT-Sport

Förutbestämt anslag till idrotten

TT-SPORT

Stockholm. Idrotten ska få ett förutbestämt statsanslag, oberoende av Svenska spels vinst.

Det föreslår regeringen i idrottspropositionen, som presenterades på fredagen.

Kultur- och idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth skickar också ett tydligt budskap till Sveriges olympiska kommitté (SOK) och Riksidrottsförbundet (RF) om kravet på samarbete för att få fortsatt ekonomiskt stöd från staten:

"Regeringen kommer att noga följa utvecklingen och även framgent överväga behovet av eventuella förändringar i den nuvarande bidragsstrukturen", står det i propositionen.

Tidigare har idrottens ekonomiska stöd från staten, bland annat det lokala aktivitetsstödet (Lok), varierat kraftigt på grund av Svenska spels ojämna vinster - 2006 var Lok-stödet 560 miljoner kronor och i fjol 834 miljoner. Nu föreslår Adelsohn Liljeroth en ny finansieringsform där den tidigare vinstdelningsmodellen ersätts av "ett stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för ett förhöjt statsanslag." Statsanslaget ska vara behovsprövat.

"Det är bra att vi nu får en stabil och förutsägbar finansiering av det statliga stödet till idrotten och slipper den osäkerhet som följer med beroendet av spelpengarna. Dessutom genomför vi en rejäl uppföljning av hur pengarna används", säger Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

– En stabil nivå av stödet är något som vi eftersträvat sedan länge. Sedan återstår att se vad den stabila nivån blir. Det är viktigt att den blir tillräckligt hög, säger RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber till TT.

– Man måste klargöra vad man menar med behovsprövning av anslaget. Om man med behovsprövat menar att en kontrollapparat, med en enorm administration, ska byggas upp - det tror jag inte är något som man vill åstadkomma.

Långsiktig uppföljning

Centrum för idrottsforskning vid Idrottshögskolan i Stockholm kommer att få ansvaret att genomföra en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens idrottsstöd i syfte att bedöma om verksamhetens resultat och effekter är i enlighet med stödets mål och syften.

– Centrum för idrottsforskning har kompetensen och skulle göra ett jättebra jobb, men att de får det här ansvaret får inte innebära att vi ska klippa några band med dem, säger Mattsson Weijber.

Tidigare i år fick RF 130 miljoner kronor till en elitsatsning. Och även om regeringen inte vill ta ställning till om SOK och RF ska gå ihop är man i idrottspropositionen tydlig med att det ska vara en organisation som ska svara för elitsatsningen.

"Genom den förstärkta elitsatsningen vill regeringen främja en ny elitorganisation där den samlade kompetensen inom Sveriges olympiska kommitté, Svenska handikappidrottsförbundet och Sveriges riksidrottsförbund ska tas tillvara och vidareutvecklas."

– Det här är en signal som vi måste ta på allvar. Det duger inte att hålla på så här. Vi måste sluta med maktkamper och se till att vi verkligen har verksamheten i fokus. Nu måste det till en kraftsamling, det ansvaret måste vi ta i svensk idrott, menar RF-ordföranden.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

TT-Sport