Vill förbjuda spel på ungdomsidrott

TT-SPORT

Sport och spel. Matchfixning är ett av idrottens problem. Ett sätt att komma ifrån det är att inte tillåta spel på ungdoms- och amatöridrott, anser Riksidrottsförbundet (RF)

"Ungdomar är en särskilt sårbar grupp för matchfixning", säger Johan Claesson, samordnare mot matchfixning i RF, i ett pressmeddelande.

Risken för matchfixning är också större i de lägre divisionerna i fotboll, visar en rapport från Brottsförebyggande rådet.

Som ett led i debatten inför omregleringen av den svenska spelmarknaden har RF låtit göra en undersökning som visar att svenska folket stödjer RF och inte vill att det tillåts spel på ungdoms- och amatöridrott.

Ipsos-undersökningen visar att 13 procent tycker att det ska vara möjligt att spela på fotbollens lägre serier. Endast 4 procent anser att det ska erbjudas spel på ungdomars idrottande.

"Det finns ett utmärkt tillfälle att försvåra för matchfixning när den svenska spelmarknaden nu omregleras", anser RF-ordföranden Björn Eriksson.

TT