RF-basen kritisk till kommunplanering

Publicerad 2016-12-15

Idrott. Bara en av fyra kommuner har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar.

"Skrämmande", säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

RF anser att det leder till ökade kostnader för samhället när kommunerna missar att planera in idrottsanläggningar i nya bostadsområden eller när bostadsområden förtätas. "Sjukvårdskostnader ökar när möjligheterna till fysisk aktivitet minskar, känslan av delaktighet i lokalsamhället försvinner och allt detta får stora konsekvenser på längre sikt", skriver RF i ett uttalande.

I RF:s årliga undersökning uppger 25 procent av kommunerna att de har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar.

"Att så många som 75 procent av landets kommuner inte tar ansvar för planeringen av idrottsanläggningar är skrämmande. Det bekräftar och förstärker den bild som vi lyft och diskuterat med bostadsministern Peter Eriksson vid flera tillfällen men utan att vi hittills har fått gehör", säger Björn Eriksson i uttalandet.

"För att vi ska kunna bedriva verksamhet behöver vi någonstans att vara. Vi behöver planer, hallar och skogar. Dessvärre ser vi redan i dag att idrott nedprioriteras eller glöms bort i den fysiska planeringen. Kommunerna måste planera in idrotten".

TT