Norge fortsätter med omstridd astmaanvändning

Publicerad 2017-02-16

Skidor. Norges skidlandslag har inte brutit mot regelverket i användandet av astmamediciner.

Bruket av så kallad nebulisator hamnade ändå i fokus när den norska astmautredningen presenterades. Men Norges landslag tänker fortsätta som förut.

Utredningen, med Katharina Rise från Oslos stadsadvokatsämbete i spetsen, konstaterade att Norges skidlandslag inte har haft "oförsvarlig" diagnostisering eller behandling av aktiva utan att de haft symptom, som grundligt undersökts. Ingen är medicinerad utan symptom.

– Praxisen är i allt väsentligt i samklang med nordisk och internationella praxis. Det är vårt huvudbudskap, sade Rise.

Utredarna trycker heller inte att bruket av nebulisatorer är klandervärt - om apparaturen används då det är saltvattenlösning som inhaleras, som hos norska landslaget.

– De har kommet med ett fullt frikännande om påståendena om att vi har medicinerat friska aktiva, säger landslagschefen Vidar Løfshus till NTB.

Dokumentation saknas

Det saknas dokumentation om inandning av saltvattenlösning har effekt och ett sådant användande kan ge negativa signaler till yngre utövare. Förbundet bör informera om att det bara är extremt idrottare som behöver det här, anser utredarna.

– Efter att ha tagit emot rapporten väljer vi att fortsätta med bruk av nebulisator på toppidrottsnivå, men vi ser att detta är en sak med ett etiskt dilemma, säger norska landslagsläkaren Petter Olberg.

Den svenske professorn Kjell Larsson, Karolinska Institutet, har suttit i utredningen och jämförde användandet av nebulisatorer med arbetsmiljöproblem.

– Vi vet ingenting om det förebygger astma. Men om 50 procent av de anställda i en fabrik fick astma så skulle den stänga. Här är det skidåkare som utför sitt arbete och mer än 50 procent känner lindring om de får saltlösning. Ska vi förvägra dem det för att det ger en dålig signal? Det är en informationsfråga. Det är bara att informera de yngre, det är vad som gäller, sade Larsson.

Kritik mot landslaget

Utredarna riktar dock kritik mot landslagsledningen, bland annat för en del rutiner och hantering av mediciner.

Utredningen tillsattes efter det att stjärnåkaren Martin Johnsrud Sundby stängts av i två månader efter felaktigheter kring astmamedicinering och det norska landslaget sätt att hantera medicinering kring astma.

– En rad åtgärder och ändringar har gjorts hösten men finns saker som skidförbundet bör ta tag i, sade Rise.

TT