Press på Fifa inför reformmöte

SPORT

Fotboll. Under ett två dagar långt möte ska exekutivkommittén i korruptionstyngda Fifa ta ställning till ett reformpaket.

Samtidigt kommer krav från tunga sponsorer att en oberoende översyn ska göras av Fifas reformprocess.

Internationella fotbollsförbundets exekutivkommitté, utom avstängda ordföranden Sepp Blatter och Europaförbundets ordförande Michel Platini, ska ta ställning till de reformpaket som tagits fram under ledning av Francois Carrard. Han ledde reformarbetet efter korruptionsskandalerna i Internationella olympiska kommittén för tio år sedan.

Carrard föreslår bland annat att Fifas ordförande får sitta i maximalt tolv år, åldersgräns på 74 år för exekutivkommittémedlemmar och offentliggörande av ersättningar till dessa.

Om exekutivkommittén godtar reformförslagen ska de klubbas av de 209 medlemmarna vid Fifas kongress den 26 februari, då även ny ordförande ska väljas.

Kritiska röster

Kritiker menar att reformpaketet är otillräckligt, eftersom Carrards panel domineras av Fifa-personer.

– Vad som verkligen behövs är en oberoende panel bestående av experter som inte har några band till fotbollen som går in och städar upp i Fifa, säger Declan Hill, som skrivit en bok om korruptionen inom Fifa.

Och inför mötet har flera av Fifas största sponsorer, som Coca-Cola, Visa, McDonalds och Adidas, i ett öppet brev till Fifas exekutivkommitté för fram krav på en oberoende reformprocess. Man menar att endast "kulturella förändringar" kan göra Fifa fritt från korruption.

Sponsorernas krav

"Vi uppmanar er att genomföra positiva förändringar och också inser att detta bara är ett steg framåt för att skapa en trovärdig kultur inom Fifa. Genomlysning, ansvar, respekt för mänskliga rättigheter, integritet, ledarskap och jämlikhet är avgörande för Fifas framtid. Reformer kan sätta ramar för dessa värden, men en kulturell förändring krävs också", skriver sponsorerna i sitt öppna brev.

FAKTA

Reformförslag för Fifa

Fifas reformkommitté under ledning av Francois Carrard har en rad förslag till reformer inom Fifa:

+ En åldersgräns på 74 år för Fifas ordförande och styrelsemedlemmar.

+ En maximal ordförandeperiod på tolv år, det vill säga tre mandatperioder.

+ Ekonomiska ersättningar till ordföranden, styrelsemedlemmarna, generalsekreteraren samt ordförandena i kommittéer ska redovisas årligen.

+ Exekutivkommitténs makt ska inskränkas. Beslut fattas av exekutivkommittén i december.

+ Namnet på exekutivkommittén ändras till styrelse (council).

+ Generalsekreteraren ersätts av en vd, som ska verkställa styrelsens beslut och som endast kan avsättas av styrelsen.

+ En kontrollstyrelse bör inrättas.

TT-AFP