Fler kvinnor en av Fifa-reformerna

SPORT

Fotboll. Fifas exekutivkommitté har godkänt reformpaketet. Bland annat ska makten för Internationella fotbollsförbundets styrelse minskas och fler kvinnor ska väljas in.

Beslut om reformerna ska tas vid en extrakongress i samband med ordförandevalet den 26 februari.

Bland rekommendationerna till kongressen finns förslag på att öka kvinnors makt inom fotbollen, bland annat genom att varje konfederation (kontinentförbund) måste ha minst en kvinnlig representant. Fifa-ordförande ska inte kunna sitta längre än tolv år och dessutom ska införas ett mer transparant system när det gäller fotbollshöjdarnas ekonomiska ersättningar.

Vid Fifas möte diskuterades även ett förslag om att utöka VM-slutspelet i fotboll från 32 till 40 lag till turneringen 2026. Men inget beslut har tagits.

"Asiens och Afrikas representanter i exekutivkommittén var för förslaget. Frågan har skjutits på framtiden", skriver Fifa-ledamoten Wolfgang Niersbach i ett uttalande.

TT-AFP