Gif Sundsvall misstänker förskingring

SPORT

Fotboll. En halv miljon saknas i Gif Sundsvall kassa. En internrevision visar att det från kontantintäkter från arenaförsäljningen för 2015 finns en brist på cirka 500 000 kr. Saken upptäcktes förra veckan och har polisanmälts av klubben.

Gif Sundsvall skriver i ett pressmeddelande att det bristen inte beror räknefel, så därför misstänker man att det kan ligga ett brott bakom. I dagsläget finns ingen misstänkt person.

"Vi har ännu inte gjort någon bedömning av vilka eventuella konsekvenser detta kan medföra, men 2015 har varit ett år då ekonomin har varit ett särskilt fokuserat område så klubbens ekonomi visar på ett positivt resultat", säger GIF Sundsvalls ordförande Johan Nikula.

TT