Idrottsanslag ökar med 197 miljoner

SPORT

Idrott. Det statliga idrottsstödet ökar nästa år med 197 miljoner kronor. 64 miljoner kronor är öronmärkta för arbetet med integration.

Idrottsministern Gabriel Wikström (S) säger i ett uttalande att regeringen ökar stödet för att idrottsrörelsen är viktig.

"Inte minst nu i den akuta flyktingsituationen gör idrottsrörelsen ovärderliga insatser för att ge nyanlända och asylsökande ökad möjlighet att bli delaktiga i samhället."

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är förstås nöjd med det höjda anslaget:

"Höjningen av det statliga stödet är ett kvitto på den samhällsnytta idrottsrörelsen gör, inte bara när det gäller integration av nyanlända utan på många olika områden", säger Björn Eriksson till RF:s webbplats.

Höjningen är den första idrottsrörelsen fått sedan 2008.

Förslaget som lades fram i september klubbades igenom i riksdagen den 9 december.

Sammanlagt får idrotten 1,9 miljarder kronor i statsanslag. Där ingår bland annat stöd till antidopningsarbetet, idrottsforskning och idrottslyftet.

TT