Detta är Cas

TT-SPORT

Dopning. När en skidstjärna som Therese Johaug åker fast för dopning får det stort intresse i Norden.

Det sätter också fokus på idrottens skiljedomstol Cas, som ska avgöra fallet.

Men vad är Cas egentligen?

På tisdagen hålls Cas-förhöret med Therese Johaug i Lausanne. Den norska skidstjärnan åkte i fjol fast för dopning, sedan hon använt en salva för sönderbrända läppar som innehöll den anabola steroiden clostebol. I Norge dömdes hon till 13 månaders avstängning. Internationella skidförbundet (Fis) ansåg att straffet var för lågt, och överklagade till Cas. Johaug har också lämnat in en överklagan, med hopp om att bli frikänd.

En av Sveriges två Cas-domare, advokat Lars Nilsson, förklarar vad Cas är och hur ett tvistemål i Cas går till.

TT: Varför finns Cas?

– Skälet till att Cas finns är att idrotten ville ha en egen domstolsorganisation, en tvistlösningsorganisation, där man kan förvänta sig att de dömande har en stor kunskap och intresse för idrotten.

– Det finns också en kostnadsaspekt. Ett skiljeförfarande i det vanliga domstolsförfarandet blir väldigt kostsamt.

Inte så kostsamt

TT: Vad kostar det att ta ett ärende till Cas?

– Cas består av två avdelningar. En avdelning hanterar överklagade beslut från till exempel internationella idrottsförbund. Dessa är oftast disciplinärenden med dopning som den stora delen. Den andra avdelningen, som är en mycket stor del av Cas verksamhet, är att man är en skiljenämnd för kommersiella tvister inom idrotten. Det kan vara två klubbar som bråkar om en övergång av en spelare där den ena klubben kanske inte betalar som den ska enligt avtalet. I de fallen får parterna, vanligtvis den som förlorar målet, betala kostnaden för domarna. Men det är ändå billigare än om det varit en vanlig skiljedomstvist som normalt är väldigt dyr.

– I ett disciplinärende kostar det normalt sett inte någonting för den anklagade, förutom en ansökningsavgift på 1 000 schweizerfranc. Däremot får han eller hon får bekosta sin egen advokat och den egna utredningen.

Sista instansen

TT: Hur bekostas Cas?

– Genom bidrag, där Internationella olympiska kommittén är en av bidragstagarna, men också genom att parterna får betala för sig.

TT: Är Cas den sista instansen?

– Ja, om inte Cas har gjort sig skyldig till ett grovt formfel. I så fall kan en part gå vidare till högsta domstolen i Schweiz. Men den materiella frågan, om man exempelvis har dopat sig eller inte, den prövningen kan inte gå vidare i en annan instans. Cas är idrottens högsta internationella domstol.

Beslut inom några veckor

TT: Hur går ett disciplinärende till efter att någon lämnat in en överklagan?

– Normalt består domarpanelen av tre domare. Parterna utser varsin domare från en lista med cirka 300 namn. Sedan utser de två domarna den tredje, som blir ordförande i panelen, från samma lista. I den inledande fasen, då inlagor skickas mellan parterna för yttrande, är det ordföranden och kansliet på Cas som sköter målet.

– Förhandlingen, som kallas för förhör när det gäller disciplinärenden, går i princip till som i en svensk domstol men är normalt inte öppen för allmänheten.

TT: Hur lång tid tar det innan det kommer ett beslut?

– Normalt meddelas själva domslutet inom några veckor från förhandlingen. Den fullständiga domen, med domskälen, kan dröja i två-tre månader.

FAKTA

Idrottens skiljedomstol

Officiellt namn: Court of Arbitration for Sport (Cas) på engelska, eller Tribunal Arbitral du Sport (Tas) på franska.

Bildades: 1984.

Säte: Huvudkontor i Lausanne. Det finns även kontor i New York och Sydney.

Ärenden per år: Cirka 300.

Antalet domare: Cirka 300 jurister från 87 länder. Två är från Sverige, Conny Jörneklint, Kalmar, och Lars Nilsson, Stockholm.

Johaug-ärendet: Förhöret hålls den 6 juni i Lausanne. Therese Johaug valde domaren Jeffrey G Benz, USA, och Internationella skidförbundet valde domaren Markus Manninen, Finland. Benz och Manninen valde Eren Romano F Subiotto, Storbritannien, till ordförande i domarpanelen. Johaug företräds vid förhöret av Christian B Hjort, Norge, och Mike Morgan, USA.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM