Svenskarna: Nu fimpar vi

Undersökningen visar: allt fler svenskar väljer att sluta röka

HÄLSA

Nu fimpar allt fler vuxna i Sverige.

Statistik visar att det nu är 285 000 färre rökare i Sverige än 2004.

– Regeringens satsning på nationell tobaksprevention och det lokala förebyggande arbetet har gett positiv effekt, säger Sarah Wamala, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet.

Ny statistik från Statens folkhälsoinstitut visar att rökning minskar bland vuxna i Sverige.

De totala andelarna dagligrökare har sjunkit från 16 procent 2004 till 11 procent 2011.  Det innebär att det är 285 000 färre rökare i Sverige nu än under 2004.

Även antalet snusare har minskat,  från 22 procent bland män och 3 procent bland kvinnor år 2004 till 18 procent bland män och 3 procent bland kvinnor år 2011.

Enligt Sarah Wamala, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet kan minskningen bero på regeringens arbete.

 – Ett minskat tobaksbruk är en viktig pusselbit för en bättre hälsa i befolkningen och samhällsekonomiska vinster. Regeringens satsning på nationell tobaksprevention och det lokala förebyggande arbetet har gett positiv effekt, säger Sarah Wamala, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet.

Stora skillnader

Undersökningen visar även att det är stora skillnader i rökvanor mellan olika grupper. Att röka varje dag är  fem gånger vanligare bland de med kort utbildning än bland de med lång utbildning.

De som har dåligt ekonomiskt röker i större utsträckning än dem som inte är ekonomiskt utsatta.

– Det är förhållanden som visar på vikten av ett fortsatt tobaksförebyggande arbete, säger Cecilia Birgersson tobaksutredare vid Statens folkhälsoinstitut.

Bland ungdomar ser man dock ingen minskning av tobaksanvändandet. Över 25 procent av flickorna i årskurs nio uppger att de röker.

FAKTA

Mer om undersökningen

Statens folkhälsoinstituts undersökning ”Nationella folkhälsoenkäten” genomförs varje år på 20 000 personer i åldern 16 till 84 år som valts ut slumpmässigt.

Minimedia