"Humlorna borde egentligen inte kunna flyga"

Stämmer inte!

NYHETER

Att fysikerna inte kan förklara hur den knubbiga insekten kan flyga med sina små vingar härstammar från 80-åriga beräkningar. Enligt fysiker på universitetet i Göttingen i Tyskland på 1930-talet humlans cirka 200 vingslag i sekunden tillräckligt med lyftkraft för den tunga kroppen. Ändå kan den bevisligen flyga.

Faktum är att det dröjde ända till 1996 innan fysiker på universitetet i Cambridge till slut lyckades förklara hur det går till. Fenomenet kallas fördröjd vikning, ett aerodynamiskt fenomen som enkelt uttryckt orsakar små virvlar vid vingspetsarna som ökar lyftkraften tillräckligt för att de fridfulla bjässarna ska kunna flyga.

Så det gamla talesättet stämmer alltså inte ens i teorin.