Så giftig är din sommarstuga

Se upp – ditt semesterparadis kan vara fullproppat av dolda kemikalier

NYHETER

Cancerframkallande träplank och hormon­störande leksaker.

Livet på landet är fullproppat med giftiga kemikalier.

– Man kanske inte ens är medveten om att man har de här ämnena i stugan, säger Ulf Rick på Kemikalieinspektionen.

Trodde du att livet på landet var i samklang med naturen? Tänk om. Afton­bladet har låtit Kemikalie­inspektionen lista alla giftbomber i stugmiljön. Och det finns en hel del att se upp med: plastleksaker, impregnerat trä och starka rengöringsmedel.

– Det gäller framför allt att hålla koll på barnen. Ungar är nyfikna, säger Ulf Rick.

Barn till sjukhus

Han tycker att man ska ta sig en extra funderare på om man verkligen behöver tändvätskan till grillen. Varje sommar är det ett antal barn som tvingas till sjukhusvård efter att ha svalt vätskan.

– För barn ser det ut som en vanlig vattenflaska. Får de av korken kan de ta ganska stora klunkar och det leder nästan alltid till en kemisk lunginflammation, säger han.

Båten riskområde

Barn är dessutom i farozonen för mjukgörare, så kallade ftalater.

Många ­mjuka plastprodukter som badbollar och leksaker är fullproppade med ämnet. I höga koncentrationer kan det påverka fortplantningsförmågan.

– Ftalater är bevisat hormonstörande, men man måste tugga eller suga på leksakerna för att få i sig ämnena, säger Ulf Rick.

Andra riskområden är nybyggen och plast­båten. Tryckimpregnerat trä kan innehålla kreosot eller tungmetaller som är cancer­framkall­ande. Och om ekan går på grund används ofta epoxiharts för lagningar, ett ämne som är kraftigt allergi­framkallande.

Dessutom gäller det att se upp med bekämpningsmedel i trädgården. De bryts ner långsamt och har hittats i både bad- och dricksvatten.

37-åriga tvåbarnsmamman Sandra Sakars Toresson från Göteborg har sommarstuga i Uddebo utanför Tranemo.

Hon försöker ­hålla koll på vad familjen exponeras för, men tycker att det är svårt med alla ämnen i omlopp.

– I den bästa av världar hade man kunnat känna sig trygg med det man använder. Men så är det ju tyvärr inte, säger hon.

Så hittar du de dolda farorna

Rengöring av fasaden

Ämnen: Lösningsmedel.

Påverkan: Illamående, omtöckning och dåsighet, miljöfarligt.

Tänk på: Välj en färg med låg halt lösningsmedel, det vill säga låg halt VOC, vilket ska stå på etiketten. Lämna färgrester på miljöstationen.

  Bilen

Ämnen: ­Ren­öringsmedel, ­metall och oljor som tvättas av.

Påverkan: Skadligt för vattenlevande ­organismer och ­reningsverksslam.

Tänk på: Tvätta inte så att tvättvattnet når dagvattenledning. Välj miljömärkta tvättmedel.

Plastleksaker

Ämnen: Mjukmedel (ftalater).

Påverkan: Hormonstörande, kan påverka fortplantningsförmågan.

Tänk på: Köp alltid ftalatfria leksaker. Är du osäker, fråga i affären.

Grillen

Ämnen: Petroleumkol­väten (i tändvätskan).

Påverkan: Vid förtäring kan de ge kemisk lunginflammation som är ett allvarligt, ofta dödligt, tillstånd.

Tänk på: Se till att barn inte kan komma åt tändvätskan, välj gärna andra tänd­medel.

Mur- och putsjobb

Ämnen: Osläckt kalk, cementpulver.

Påverkan: Frätande och irriterande.

Tänk på: Använd skyddsglasögon.

Plastbåtar

Ämnen: Epoxiharts för reparation.

Påverkan: Kraftigt allergiframkallande.

Tänk på: Använd andningsskydd och skyddshandskar.

Tryckimpregnerat virke på verandan

Ämnen: Kreosot, krom och arsenik.

Påverkan: Cancerfram­kallande och miljöfarligt.

Tänk på: Be säljaren om information om hur virket ska hanteras. Gammalt tryckimpregnerat virke klassas som farligt avfall.

Grovrengöring inomhus

Ämnen: Lut och aktivt klor.

Påverkan: Frätande och irriterande.

Tänk på: Använd skyddsglasögon och handskar. Förvara oåtkomligt för barn.