”Det regnar mer i Göteborg”

Stämmer!

NYHETER

Många hävdar att det regnar mycket i Göteborg. Men är det så? Svaret är att det beror på vad man jämför med. Sett på årsbasis faller det inte så mycket mer nederbörd i Göteborg än på andra platser i västra Götaland: ungefär 1 000 millimeter.

Å andra sidan kommer det mer nederbörd i västra Götaland än på många andra platser i Sverige. Stockholm, Malmö, Östersund och Luleå har exempelvis en årsnederbörd på cirka 600 millimeter. Undantagen är vissa platser i Jämtlands- och Lapplandsfjällen som har 1 500-2 500 millimeter/år. Om man beaktar att nederbörden i både fjällen och Götalands inland har ett större inslag av snö än vad västkusten och Göteborg har så får man nog säga att det regnar mer i Göteborg. 

Martin Hedberg