”Fästingsmittan TBE drabbar bara vuxna”

Stämmer ej!

Foto: BAXTER MEDICAL
NYHETER

Att det i första hand är medelålders män som smittas har länge varit en spridd missuppfattning. Att vaccinera barn har av många inte ansetts vara särskilt nödvändigt. Men Mikael Sundin, barnläkare och forskare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge har bevisat att TBE – och borrelia –  är mycket vanligare hos barn än man trott. Av 124 barn med neurologiska problem som han undersökte visade sig en fjärdedel ha antingen TBE (8 procent) eller borrelia (17 procent) i blodet. Många av barnen var väldigt sjuka i TBE. En del har kvar sina svåra symptom – som i bland förväxlas med Adhd  – i ­flera år. Att barn inte behöver vaccineras är en gammal ”sanning” som tydligen måste om­prövas.