Vattenbrist och eldningsförbud

Nu har högsommaren slagit till på allvar

NYHETER

Sommaren har slagit till med full kraft och de varma dagarna utan regn har satt sina spår.

Sedan i lördags råder det eldningsförbud i tolv kommuner i Skåne och nu har även vattnet börjat sina.

Därför inför länsstyrelsen begränsningar för bevattning.

Foto: sxc.hu

Torkan gör att de skånska vattendragen kan sina. Vattenföringen är så liten i de mindre och medelstora vattendragen att länsstyrelsen anser att det är stor risk för att fisk och annat djurliv kan skadas.

Begränsningar

Med anledning av den hotande vattenbristen inför länsstyrelsen i Skåne begränsningar för bevattning. Uttag får inte göras utan tillstånd från miljödomstol, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

"Bevattning kan minska vattennivåerna ytterligare. Värst är situationen i mindre åar och bäckar, men man måste vara försiktig vid uttag även i de större vattendragen, säger Kristian Wennberg, chef för fiske-och vattenvårdsenheten vid länsstyrelsen i en kommentar.

Inga större regnmängder

Även grundvattennivån är under den normala i stora delar av Skåne och inga större regnmängder väntas under de kommande tio dagarna.

Den som redan har tillstånd av miljödomstolen att bevattna får fortsätta att göra detta, enligt de villkor som finns i domen.

TT / Minimedia