Räddningstjänsten: Använd inte några engångsgrillar

Kan lätt orsaka brand

NYHETER

Det varma och torra vädret har gjort att brandrisken är stor i stora delar av Sverige.

En av de värsta bovarna är engångsgrillarna som är totalförbjudna när det råder eldningsförbud.

– Det kan lätt börja brinna nu när allt är torrt och det är väldigt svårt att släcka en brand i skog och mark, säger Torsten Kjell, stabsbefäl på Räddningstjänsten i Södertörn.

Foto: HENRY LUNDHOLM

Den senaste veckan har det varit totalt eldningsförbud i Stockholmsområdet och även i andra delar av Sverige.

Vad många inte tänker på är att det då är förbjudet att grilla på de mycket populära engågsgrillarna.

– Ja det är förbjudet. Det enda som är tillåtet är att grilla på färdigställda grillplatser. Men då gäller det att man enbart använder grillkol och att man har vatten i beredskap, säger Torsten Kjell, stabsbefäl på Södertörns räddningsstjänst.

Mycket mer på helgerna

Hur många bränder som orsakas av engångsgrillar är, enligt Torsten Kjell, omöjligt att svara på men att antalet bränder i skog och mark ökar dramatiskt under helgerna när det rör sig mycket folk ute råder det ingen tvekan om.

– Det är en enorm skillnad och det är klart att det beror på människor men om bränderna orsakas av cigarettfimpar eller engångsgrillar är inget vi aktivt utreder, säger han.

Att det trots förbudet är många som använder de populära grillarna är däremot något räddningstjänsten märkt.

– De är många som ringer upp och berättar om folk som grillar på badplatserna men med tanke på att vattnet finns så nära har det ännu inte varit några tillbud, säger Torsten Kjell.

Uppmanar till försiktighet

Men det är inte bara när man grillar med engågsgrillar som man bör vara försiktig. Även om man grillar på en tillåten grill finns det stora risker när marken torkat ut.

– Det gäller att vara försiktig för elden sprider sig snabbt ner i marken och det räcker inte att hälla lite vatten om elden hunnit sprida sig, säger Torsten Kjell.

Hur länge det kommer vara eldningsförbud är enligt Kjell omöjligt att säga.

– Det behöver regna en längre tid innan man kan häva det, säger han.

FAKTA

Det här gäller vid eldningsförbud:

Grillning på säkra grillplatser är tillåten under förutsättning att man har tillgång till släckutrustning och att man använder grillkol eller grillbriketter. All grillning skall ske med stor försiktighet och sker under eget ansvar. En engångsgrill är inte en säker grillplats.

Räddningstjänsterna/brandförsvaren uppmanar under rådande omständigheter till mycket stor försiktighet i samband med grillning på säkra grillplatser, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som t ex cigarettglöd, gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

Källa: Räddningstjänsten Södertörn.