Experter varnar för badbakterier

Kan var dödlig

NYHETER

Det varma vädret har gjort att våra badvatten på många ställen har stigit ordentligt och temperaturer runt 20-25 grader är inte ovanligt.

Men nu varnar smittskyddsinstitutet för den smittsamma infektionen badårsfeber.

Varmt och skönt vatten – ja tack. Men för personer med ett sår kan det vara allvarligt att bada i det varma och sköna badvattnet eftersom bakterier precis som vi människor trivs bättre där det är varmt.

Sårinfektion

Badårsfebern är en sårinfektion som orsakas av bakterier av släktet vibrio. Badårsfeber är vanligast i Sydsvenska vatten men finns både i saltvatten och i insjöar.

Smittskyddsinstitutet varnar nu på sin hemsida för badårsfebern. Framförallt gäller varningen för äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar. Sjukdomsförloppet kan vara väldigt snabbt och sjukdomen kan vara dödlig om den lämnas obehandlas.

FAKTA

Badårsfeber

Symtom på infektion av sår uppträder redan inom 3-24 timmar med svullnad, rodnad och värk.

Obehandlad infektion kan leda till sepsis med högt blodtryck och feber och kan vara dödlig om den inte behandlas i tid. Infektionen behandlas vanligen med doxycyklin eller ceftazidim.

Källa: Smittskyddsinstitutet.