Fler misstänkta för fylleri på sjön efter lagändringen

130 fler än i fjol.

NYHETER

Kustbevakningen har redan rapporterat 159 misstänkta för sjöfylleri i år – det är 130 mer än vid samma tid förra året.

Fint väder och lagändringen ligger bakom den stora skillnaden.

Foto: kustbevakningen

Fram till och med den 20 juli har Kustbevakningen genomfört cirka 1150 rutinmässiga alkoholutandningsprov i hela landet utöver det har man gjort 430 kontrolelr där båtförarna uppträtt på ett sätt så att man kunde misstänka sjöfylleri, skriver kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Totalt under hela 2009 rapporterades 60 personer för sjöfylleri. 30 av dessa hade rapporterats fram till den siste juli.

Vackert väder

- Det vackra vädret har förstås lockat många ut på sjön i år och det är en del av förklaringen till de ökade siffrorna. Men i första hand beror det ökade antalet gripna på förändringen i lagstiftningen som gör det möjligt för Kustbevakningen att genomföra rutinmässiga alkoholutandningsprov, säger Ingrid Nordin, handläggare på Kustbevakningens övervaknings- och kontrollenhet i ett pressmeddelande.

Ändringarna i sjölagen och alkoholutandningslagen trädde i kraft den 1 juni och innebär att det nu finns en nedre promillegräns på 0,2 promille på sjön för de som framför båtar som är tio meter eller mer, eller som kan framföras i 15 knop eller mer. För de båtar som inte faller under denna nya regel gäller som tidigare att föraren inte ska ha konsumerat mer alkohol än att han eller hon kan framföra båten på ett säkert sätt.

ARTIKELN HANDLAR OM