Så grillar du säkert

Bästa tipsen för att undvika en olycka

NYHETER

Sommaren bjuder på en massa härliga grillfester men varje år händer det en hel del olyckor.

Runt 100 personer, framförallt män, skadar sig varje år i grillolyckor.

Inga konstigheter ”Redan i dag äter vi kött som klistrats ihop av mindre bitar”, skriver Karin Ahlborg. Schnitzlar, nuggets och smörgåsskinka är bara några exempel. I sommar kanske du kan grilla en importerad klisterbit.

Att grilla hör sommaren till men många grillkvällar slutar i olyckor. Runt 100 personer skadar sig varje år och gasolgrillarna är den värsta boven, skriver försäkringsbolaget if i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att förstå riskerna vid grillning. Brandförloppet kan bli explosionsartat och det kan bli mycket allvarliga skador om man hanterar grillen fel, säger Peter Terneby, skadechef vid försäkringsbolaget If i ett pressmeddelande.

Gasolgrillar har det senaste åren blivit trendigt i Sverige. Landmann som är störst på gasolgrillar sålde 2009 mer än 170 000 gasolgrillar – en ökning med drygt 40 procent på två år, skriver if i ett pressmeddelande.

FAKTA

Så grillar du säkert

Före grillning:

• Kontrollera grillen före användning. Gasolanläggningen bör täthetsprovas varje gång du byter gasolbehållare. Montera på en läckindikator som kan köpas på bensinstationer eller gasolåterförsäljare.

• Undvik läckage. Se till att skruva på ventilen åt rätt håll, större gasolbehållare är vänstergängade, annars kan den bli otät. Riskera inte värmeskador på slangen mellan behållaren och grillen, håll den borta från heta delar.

• Vid gasolläckage. Misstänker du att gasol läcker – stäng huvudkranen till gasolbehållaren. Använd läckspray eller tvållösning på skarvar och anslutningar för att lokalisera läckaget.

• Skyddshandske bör finnas vid grillen om du behöver stänga ventilen vid brand.

Under grillning:

• Låt grillen stå fritt. Avlägsna allt eventuellt lättantändligt material om finns i närheten av grillen när den används.

• Kontrollera gasollågan. Den inre delen ska vara blågrön. Vid gula inslag i lågan bör gasolbrännaren lämnas på service.

• Vid brand. Om det skulle börja brinna utanför grillen – stäng av ventilen till gasolen! Släck helst med brandfilt. – Undvik vatten!

Källa: if skadeförsäkringar.