Grilla säkert i sommar

NYHETER

Att grilla är en av de populäraste svenska sommartraditionerna. Men det gäller att vara försiktig varje år skadar sig 100 svenskar i grillningsolyckor.

– Det vanligaste är att ta på gallret, att gå på en engångsgrill eller att trampa på ett grillgaller på gräsmattan, säger Jan Sjölander.

Foto: sxc.hu

Varje år skadar sig omkring 100 svenskar i olika grillningsolyckor. De flesta är män och ungefär hälften av dem som skadar sig bränner sig på grillen.

– Det vanligaste är att ta på gallret, att gå på en engångsgrill eller att trampa på ett grillgaller på gräsmattan. En stor del av olyckorna sker också när någon blåser på glöden och får flagor i ögonen, säger Jan Sjölander, som är utredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Återvinningskärl

I fjol började Göteborgs kommun placera ut återvinningskärl för engångsgrillar i parker och på badplatser. Omkring 1,1 ton engångsgrillar samlades in.

– Vi har haft problem med att det börjat brinna i papperskorgar. De senaste åren har antalet engångsgrillar i parkerna ökat. Det är inte det bästa att lägga dem i befintliga papperskorgar, grillkolen kan fortfarande glöda, säger Andreas Mossberg på Göteborgs kommun.

Mest riskfyllda

Gasolgrillarna är dock de mest riskfyllda grillarna. Olyckor kan ske sedan slangen mellan gasolbehållaren och grillen spruckit. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar dem som har gasolgrill att kontrollera slangen genom att böja på den.

FAKTA

Grilla säkert så här

Att tänka på för att grilla säkert med gasolgrill:

Låt grillen stå fritt.

Täthetsprova gasolanläggningen varje gång du byter gasolbehållare.

Undvik läckage genom att skruva på ventilen åt rätt håll, större gasolbehållare är vänstergängade.

Om du misstänker att gasol läcker – stäng huvudkranen till gasolbehållaren.

Kontrollera gasollågan. Den inre delen ska vara blågrön. Vid gula inslag i lågan bör gasolbrännaren lämnas på service.

Ha en skyddshandske vid grillen om du behöver stänga ventilen vid brand.

Om det börjar brinna utanför grillen – stäng av ventilen till gasolen. Släck med brandfilt, undvik vatten.

Källa: Försäkringsbolaget If (TT)

Några råd vid vanlig grillning:

Grillen ska stå på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tält eller husvagn

Förvara tändvätska minst tre meter från grillen

Lämna aldrig grillen utan tillsyn!

Lägg använt grillkol på avsedd, anvisad plats. Använt bränsle från en kolgrill kan behålla värme och glöd upp till tre dygn

Källa: Folksam

Om du bränner dig:

Kyl med vatten- minst tio minuter.

Om det börjar brinna i dina kläder, lägg dig på marken och rulla runt för att släcka elden.

Källa: Folksam.

TT