Nya åldersgränser på spelkartonger

SPELA

Så ser du om spelet är olämpligt för barn

Foto: GRAFISKA SYMBOLER Pegi-systemets grafiska symboler betyder från vänster: våldsskildring, grovt språk, skrämmande innehåll, drogreferenser, diskriminerande innehåll och sexuella referenser eller scener. Underst de nya åldersrekommendationerna.

”18+” i stora siffror. En knytnäve symboliserar våld. En seriepratbubbla ovårdat språk. En kanyl betyder droganspelningar.

Nu kommer en europeisk standard för åldersgränser på spel – med grafiska symboler som visar spelens innehåll.

Systemet heter Pegi och blir standard från den 1 juli i år. Men de första titlarna märks med Pegi redan nu i april.

Tanken är att det ska ersätta de olika system som varit i bruk i olika europeiska länder.

– Det är inte fråga om censur, utan att vi redovisar innehållet i spelet, säger Carl-Axel Svensson, vd för MDTS, de svenska speldistributörernas branschorganisation.

– Det är ett ganska enkelt system där speldistributörerna jämför sina produkter mot en databas av tidigare bedömda produkter genom ett frågeformulär.

Våldsskildringsrådet är positivt

Våldsskildringsrådet har regeringens uppdrag att uppmuntra och underlätta mediebranschernas självreglering och självsanering av våldsinnehåll. Rådet ställer sig positivt till den nya åldersmärkningen.

– Jag tycker att det ser väldigt lovande ut och det är ju fantastiskt att man har fått så många europeiska länder att komma överens, säger Våldsskildringsrådets kanslichef Ann Katrin Agebäck.

Hon välkomnar en tydligare märkning av spelen.

– Allmänheten har inte förstått att en del spel inte är avsedda för barn. Föräldrar tittar nog inte så noga på spelen.

Pegi-märkningen är en rekommenderad åldersgräns. Det finns svenska lagar som reglerar produktion och spridning av grova våldsskildringar, bland annat till minderåriga. Men ingen av dem har prövats när det gäller dataspel.

– Man kan ju bara önska att butikerna tar sitt ansvar och inte lämnar ut spelen till yngre barn än de är avsedda för, säger Agebäck.

Symboler visar innehållet

Pegi-gränserna blir från 3 år, 7 år, 12 år, 16 år och 18 år. De kompletteras av olika symboler som redovisar titelns eventuella våldsamma eller olämpliga innehåll för barn.

Pegi-systemets toleransnivå kommer att vara något lägre än Elspa-märkningen som tidigare varit den vanligaste i Sverige.

– Den är något tuffare, då man har lyckats få sexton länder att komma överens, säger Carl-Axel Svensson.

Detta är Pegi

Henrik Rudin