En utomjordiskt vacker parad

SPELA

Zeno clash

Titta neråt så ser du spelmediets framtid.

”Zeno clash” är bara ett i raden av spel som grävts upp ur underjorden för att visa hur högt man kan sträcka sig utan en stor förläggares krav på sina axlar.

Att likt i ”Riddick” gå runt och slåss i förstapersonsperspektiv är rungande effektfullt, men det är tyvärr inte en röd tråd stark nog att tvinna ett helt spel av. Den svindlande surrealistiska inramningen står dock i särklass, en utomjordiskt vacker parad av primitiva vapen, fantasifulla djur och i växter i skimrande färger.

”Zeno clash” må rymma många tunga slagsmål, men det är världen omkring dem som däckar en.