”Talkman” underlättar på resan

SPELA

Nu börjar prylinvasionen till Sonys PSP. "Talkman" är ett program för resor och språkinlärning, som använder en inkopplad mikrofon för att fungera som tolk. Programmet klarar nio språk och översätter de ord och fraser man talar in i mikrofonen, komplett med uttal och stavning.

Kristofer Ahlström