Gymnastikförbundet bedömer tränare som olämplig

Bestraffningar, utfrysning, hård träning i tidig ålder

avPetra Thorén

Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Gymnasternas träningsmiljö beskrivs i utredningen ha varit präglad av bestraffningar, utfrysning, bristfälligt näringsintag och hård träning i tidig ålder.

Nu slår Gymnastikförbundet fast att ledaren är olämplig och inte kommer att få några fler förtroendeuppdrag.

Det står dock ledaren fortsatt fritt att vara verksam i sin klubb.

– Vi kan inte fatta beslut om vilka tränare eller ledare föreningarna väljer att engagera, men vi vet att våra rekommendationer väger tungt, säger Johan Fyrberg, avgående generalsekreterare.

Det handlar om en gympamiljö för barn och ungdomar i en svensk klubb.

Så här har den sett ut, enligt Gymnastikförbundet.

  • Stressig träningsmiljö bestående av utskällningar och bestraffningar.

  • Negativa kommentarer om kropp, vikt och figur.

  • Uppmaningar om att begränsa energiintag.

  • Mycket lite mat i samband med resor och tävlingar.

  • Upplevd rädsla, hunger och törst i samband med tävlingar och resor.

De konkreta exemplen ovan har kommit fram under den utredning som Gymnastikförbundet valt att göra med start i april 2018. Utredningen har skett i överenskommelse med de två klubbar där ledaren varit aktiv.

”Kränkande och aggressiv”

En legitimerad psykolog/psykoterapeut, som är knuten till förbundets medicinska resursteam, har intervjuat 13 aktiva personer från klubben där ledaren varit verksam fram till starten av 2016 och i den klubb som ledaren har engagerat sig i sedan dess.

Rapporten är en summering av samtalen, berättar Johan Fyrberg, som i dagarna avgått som generalsekreterare för Gymnastikförbundet men som följt ärendet under sin tid på posten.

– De pekar på en osund träningsmiljö med kränkande behandling och aggressivitet. Det handlar inte, av det vi känner till, om utövande av våld. Men favorisering och i det lägger vi in kränkande behandling. Det rör sig om humörsvängningar och en problematik kring kost. Gymnasterna har inte fått dricka när de önskat under träning och det har funnits en problematisk inställning till näringsintag, säger han.

Processen har varit utdragen. Redan hösten 2016 fick Gymnastikförbundet uppgifter om att ledaren inte ansågs vara lämplig. Ledaren hade då lämnat ett uppdrag i en klubb och valt att engagera sig på annat håll i samma stad.

Fler än 15 drabbade i klubben

Anklagelserna som nådde Gymnastikförbundet handlade om incidenter från den första klubben. Det var gymnasterna själva som hade berättat och när klubbens styrelse fick vetskap om händelserna fick ledaren sluta.

– Det har handlat om vikthets och kränkande behandling. Ledarens behandling har bidragit till barn som sagt att de inte velat leva mer, bulimi och andra problem har utvecklats, säger ordföranden i klubben.

Klubbens ledning uppskattar att mellan 10 och 15 elever farit illa. Men det kan vara fler.

– Mörkertalet är nog ganska stort. 10 till 15 har talat med psykologen i utredningen. Det kommer fram mer och mer under resans gång. Vissa har varit mer utsatta än andra, säger ordföranden.

Att Gymnastikförbundet fattat ett beslut kring ledaren var viktigt för den förra klubben. Förbundet har kommunicerat beslutet på sin hemsida:

”Gymnastikförbundets bedömning är att ledaren/tränaren inte är lämplig som tränare och domare. Gymnastikförbundet har därför fattat beslut om att inte rekommendera eller ge några förtroendeuppdrag till ledaren/tränaren. Ledaren kommer inte heller tillåtas delta på aktiviteter arrangerade av förbundet, som exempelvis tävlingar och utbildningar. Gymnastikförbundets beslut och rekommendation är förmedlad till föreningen.”

– Det är ju jätteviktigt. Det är superviktigt för oss att börja en läkningsprocess, säger ordföranden i den första klubben och påpekar.

Det har varit en onödigt lång process. Det är många som mått så dåligt under så lång tid.

Har tagit en paus

Men samtidigt är den olämpliga ledaren inte avstängd från ett verka i en idrottsvardag. Ledaren får fortsätta att vara verksam i den förening som personen redan är engagerad i eller i en annan förening.

– Vi kan inte fatta beslut om vilka tränare och ledare föreningar väljer att engagera, men vi vet att våra rekommendationer väger tungt. Vi har varit väldigt tydliga mot föreningen med vårt ställningstagande. Det är viktigt att peka på att det inte är bestraffningsärende. Ledaren är inte avstängd utan detta är en lämplighetsbedömning.

Är tränaren fortsatt verksam?

– Det vi har fått bekräftat av den förening som ledaren var aktiv i senast är att personen har tagit en paus.

 – Det är i den första föreningen som problemen har uppstått. Vad vi kunna utläsa ur rapporten är att gymnasterna mår bra nu, men man kan aldrig garantera det för all framtid. Men jag är inte rätt person att ge en långsiktig diagnos.

Vill inte uttala sig

Sportbladet har varit i kontakt med den aktuella ledaren, som inte vill kommentera beslutet.

– Det finns inget att kommentera, säger personen.

Ledarens senaste klubb har valt att anmäla Gymnastikförbundet till Riksidrottsnämnden.

Hur ser du på att föreningen, där ledaren varit aktiv i nu senast, anmäler er?

– Det får de svara själva för. Men det är inte förvånande, de följer en logik. De har inte sett några problem. Det handlar mer om att de verkligen vill säkerställa att vi gjort ett korrekt arbete. Det kan jag tycka är bra och att vi ska kunna förklara, säger Johan Fyrberg, som är avgående generalsekreterare för Gymnastikförbundet.

Sportbladet har förgäves sökt ordföranden i den klubb som ledaren är aktiv i nu och som ligger bakom RIN-anmälan.

ARTIKELN HANDLAR OM