Yrkesetiken är på väg att lämna in

SPORTBLADET

Läs Frank Östergrens tv-krönika

Skulle SVT:s politiske analytiker KG Bergström delta i något politiskt partis offentliga verksamhet och hävda att han gjorde det som privatperson – då vore hans förtroende borta. Både hos oss tittare och hos hans arbetsgivare.

KG Berström yrkesroll kräver för integritetens skull att det privata hålls utanför.

”Spelregler för press, radio och TV”, de yrkesetiska regler som finns för journalister, sitter trångt nu när nya mediala presentationsformer tar över. Mycket tydligt ser vi tittare det i tv-sportens förhållningssätt.

Granskandet och annat som inte ger gratis groggar sopas ut. En viss fotbollsliga ”tillhör” en viss kanal, ett VM ”marknadsförs” av en annan kanal.

Ett snedtramp på yrkesetikens område förra veckan var så grovt att tv-kanalen i fråga i framtiden får svårt att övertyga om trovärdigheten.

Patrick Ekwall, TV4, deltog i en tillställning anordnad av Svenska Spel, som lanserade en ny spelform. Inbjudna var pokerentusiaster, kända personer och ett antal journalister. Tanken med att bjuda in journalisterna var givetvis att få dessa att skriva om spelformen.

Patrick Ekwall var, säger arrangören, inbjuden som privatperson. Inte som journalist.

Men lika lite som i det tänkta KG Bergström-exemplet kan Patrick Ekwall delta i ett sådant här offentlig arrangemang. Patrick Ekwall är ingen anonym privatperson. Han är en journalist med bland annat TV4-uppdraget att ge kritiska synpunkter på sport.

Arrangören Svenska Spel är en av TV4-sportens största reklamköpare och sponsorer, bland annat av idrott Patrick Ekwall bevakar.

Patrick Ekwall själv anser att han agerat etiskt korrekt. Han jämför sin medverkan med ”som att lämna en rad på stryktipset? eller för delen skriva om/tipsa om Svenska Spels och andra företags olika spel i tidningar”. Och avslutar ”däremot är jag tveksam om det var så förbannat yrkesetiskt av Bosse Hansson att sitta i tv-rutan med AIK:s klubbmärke”.

I yrkesreglernas integritetsdel, paragraf två, talas om ”att inte acceptera uppdrag, gåva och inbjudan som kan misstänkliggöra ställningen som fri journalist”.

Att som tv-sportjournalist delta i ett av Svenska Spels anordnings lanseringsevenemang med prispengar till de deltagande, kan aldrig vara förenligt med den paragrafen. Allra helst som journalistens arbetsgivare har nära kontakter med arrangerande företag.