Skälet: För att stoppa miljonfusk

SPORTBLADET

RF har överklagat Data­inspektionens beslut och fortsätter under tiden att registrera personnummer.

Allt för att motverka fusk kring de 630 miljoner kronor som betalas ut i år i aktivitetsstöd.

– Tyvärr är person­nummer enda unika identifikationen, säger RF:s administrative chef Robert Larsson.

För några år sedan avslöjades fusk med uppblåsta medlemsantal i politiska ungdomsförbund och med närvaron i olika bildningsförbund.

Därför kräver Riksidrottsförbundet fullständiga personnummer när RF kontrollerar närvaron i idrottsföreningarnas ansökningar om lokalt aktivitetsstöd.

– Det är bästa sättet för kvalitetskontroll av uppgifterna, kontrollera slarv och att det inte fuskas. Vi anser att vi har rätt att göra det med hjälp av personnummer, säger Robert Larsson.

– Vi har överklagat Datainspektionens beslut och menar att vi har en förordning från regeringen (direktiv som står över personuppgiftslagen, reds anm) som vi måste följa.

Fått klagomål

I år fördelar RF 630 miljoner kronor i aktivitetsstöd till landets idrottsklubbar.

Robert Larsson är medveten om klagomålen kring registreringarna av personnummer, men säger:

– I början av augusti hade vi 2,82 miljoner svenskar i IdrottOnline i 19 500 föreningar. Att det då finns sju, åtta klagomål på systemet är oerhört lite. Man kan aldrig få alla att vara nöjda.

– I dagens samhälle finns det inte mycket man kan göra utan att uppge sin fullständiga identitet.

Varför ska klubbarna få olika aktivitetsstöd till l­edare beroende på vilket system de redovisar i?

– Det togs ett stämmo­beslut att försöka stimulera till fler ledare inom ungdomsidrotten, men det är bara i IdrottOnline som vi kan kontrollera att ledaren är medlem i en förening som är ansluten till RF.

– Det här är demokratiskt fattade beslut. Är en förening inte nöjd kan man påverka via sitt specialidrottsförbund, säger Robert Larsson.

Sportbladet har varit i kontakt med RF:s ordförande, Karin Mattsson Weijber, men hon vill inte svara på frågor angående kritiken och föreläggandet från Datainspektionen att upphöra med registreringen av personnummer för att kunna kontrollera närvaron.

– Vi har bara en talesperson åt gången och i denna fråga är det vår administrative chef, säger hon.