Mellberg: ”Förväntningarna kommer vara högre”

Nio svenskar i Premier League – så heta är de

Sex svenska spelare återfinns

i Premier League-klubbar den kommande säsongen.