Gymnastikförbundet: Starkt och modigt

avKristoffer Bergström

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Ett 40-tal unga gymnaster lämnas utan möjlighet att träna eller tävla.

SOL-flickornas situation får förbundet att rycka in och försöka lotsa dem vidare.

– Det är jättetrist för alla som älskar sporten, säger generalsekreterare Johan Fyrberg.

Med 260 000 aktiva är gymnastik en av Sveriges största idrotter. I de allra flesta av de dryga tusen föreningarna sköts verksamheten exemplariskt, men det finns undantag.

Sportbladet berättar i dag om SOL-flickorna, där tränarna inom rytmisk gymnastik sorterat och förfördelat vissa barn på ett sätt som bryter mot klubbens och förbundets värdegrund. Dessutom har de bråkat och hemlighållit viktig information för varandra.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Styrelsen lyckades inte lösa bråken och löser därför upp RG-sektionen i slutet av september. Från en dag till en annan står ett 40-tal barn och unga utan möjlighet att träna och tävla. Sektionens ordförande och tränare befrias omedelbart från alla uppdrag och är fria att söka sig vidare.

”Ett självständigt beslut”

Gymnastikförbundet har de senaste åren skärpt sitt arbete för att trygga sin idrott. De kan i samråd med föreningar tillsätta utredningar om det finns skäl till oro, men i slutändan är det klubbarna själva som ansvarar för att tränarna inte begår övergrepp eller bedriver olämplig maktutövning.

I fallet med den anrika föreningen SOL-flickorna, som har uppåt 1200 gymnaster, har förbundet inte på något sätt bidragit till upplösandet av RG-sektionen. Men i en sport som haft vissa problem med träningskulturen berömmer generalsekreterare Johan Fyrberg det kraftfulla agerandet.

– Föreningens styrelse har tagit ett självständigt beslut som vi respekterar till fullo. Det är starkt gjort av dem. Det är modigt, säger han.

Hur ser du på att de aktiva hamnar i kläm?

– Det är tråkigt för x antal gymnaster. Tjejer i det här fallet. Den lilla stöttningen vi försöker hjälpa föreningen med är att försöka hjälpa de aktiva gymnasterna så att de kommer till andra föreningar.

ARTIKELN HANDLAR OM