Mannen som kunde flyga

När Bob Beamon skulle skriva sina memoarer 1999 var titeln given: ”Mannen som kunde flyga.” Hans 8,90 i längdhopp i OS i Mexico City 1968 chockade en hel värld. Och inte minst han själv. Han svimmade när han fick höra hur långt det var.

Bob Beamon chockade en hel värld med sitt monsterhopp