Att stjäla mörkarna eller potten (del 2)

SPORTBLADET

Dan Glimnes pokerteori

Dags att återvända till stjälandet av mörkarna då och då: som jag påpekade i det föregående avsnittet om detta ämne, är det speciellt i en turnering viktigt att utnyttja tillfällena att fylla på din markerstapel.

När ska du då börja stjäla mörkarna under en turnering?

I början av en större turnering, när till exempel startkapitalet är 5 000 och mörkarna 25-50, motsvarar ju mörkarna som sådana här bara 1,5 procent av din markerstapel – och vid ett fullt bord dessutom, med tio spelare, bara 0,15 procent av din stapel per giv i snitt. Med normala cirka 28-30 givar per timme i ett liveparti, skulle det kosta mindre än 5 procent av din markerstapel att hypotetiskt kasta samtliga starthänder under den timmen.

Stjäl du nu med de ovanstående förutsättningarna mörkarna under en giv, fyller du bara på din markerstapel med cirka 1,5 procent. I början av en större turnering tenderar de flesta erfarna spelare därför att spela tämligen tajt, och inte i onödan bli inblandade i någon större dramatik.

Som den gamla pokertruismen lyder: ”Man kan inte vinna en turnering under den första timmen, men däremot mycket väl förlora den.”

Men spelar de övriga vid bordet tajt eller till och med ultratajt, öppnar sig förstås möjligheten för dig att direkt börja stjäla mörkarna. Du kan utnyttja sen position – och ibland även mellanposition – till att stoppa in en ”lagom” höjning, och lägger sig motståndarna har du svept hem mörkarna. En liten påfyllning är också en påfyllning, och det utan något större ekonomiskt risktagande.

Att tidigt sätta in några smärre höjningar, normalt på 2,5-4 gånger stora mörken om du är först in i potten efter given, har också sidoeffekten att fungera som en ”imagebyggare” för dig.

Du dresserar många gånger de andra till att visa dig respekt, vilket kan betala sig längre fram i turneringen; eller så irriterar de sig på att du så ofta är inne och rotar i potterna att de till sist går till motanfall, vilket ger dig chansen att vinna ett ton marker om du just då råkar ha plockat upp en monsterhand. Det är så du kan bygga upp en jättestapel!

När väl turneringen framskridit så att mörkarna kommit upp i 5 procent eller mer av din markerstapel, m-å-s-t-e du dock börja stjäla dem. Mera om det i nästa avsnitt!

Dan Glimne är författare till Pokerhandboken.

ARTIKELN HANDLAR OM

Poker