38:e lektionen: Så ska du agera efter fjärde kortet

Foto: Denna gång ska du få byta plats med Per ”DeeJay” Sjögren, inspelningsledare för Pokermiljonen, i en situation han var i under en turnering i Stockholm nyligen. Du höjde före floppen med din A-K men fick syn av både Stol 2 och Stol 3. Nu har floppen kommit på bordet och ger dig topparet med bästa möjliga sidokort. I potten ligger ungefär 600. Du talar först och öppningsbetar 800. Efter att ha funderat några sekunder går Stol 2 all-in på cirka 2?100, medan Stol 3 lägger sig. Vill du syna Stol 2 krävs så gott som hela din markerstapel. Vad gör du? Analysera först situationen! ”Rätt svar” finner du längst ned på sidan.
SPORTBLADET

Här i Pokerskolan har det nu blivit dags att titta närmare på hur du bör spela när väl fjärde kortet (”turnen”) lagts upp på bordet. Kommen så långt i given känner du ju till sex av dina sju kort i given, och ska nu ha en god uppfattning om dina vinstchanser.

Ställ dig två frågor när du väl tittar på fjärde kortet på bordet:

1) Har du sannolikt den bästa handen just nu? Då ska du som grundregel öppningsbeta om ingen annan gjort det, respektive höja om någon annan öppningsbetat. Du vill bygga upp potten om du har överläge, samt driva ut andra som försöker ta chanser med svagare händer.

2) Har du ett acceptabelt drag till den sannolikt bästa handen? Då ska du stanna kvar i potten, och syna andras eventuella betar - kanske till och med ibland höja, om situationen motiverar det. Har du uppmärksamt läst tidigare lektioner vet du också när det är läge att stanna kvar, genom att ta med pottodds, kortodds och dina troliga vinstchanser i beräkningarna.

Utnyttja misstaget

Villkoret i fråga 2 gäller även i situationer där motspelarna gjort misstaget att rundchecka fram till dig, när du har ett avlägset drag men ändå med vinstmöjligheter.

Checka då också!

Ett exempel är när du har ett drag till en hålstege: du sitter med 8-9 på handen, och floppen och fjärde kortet är A-10-2-6 utan flushmöjligheter. Trillar en sjua in på sista kortet (chansen är som bäst 8,7 procent) har du en straight som vinner potten åt dig.

Ett annat exempel på detta är när du har ett tvåpar mot en sannolikt färdig flush: du har A-J på handen och bordet är A-7-3-J med tre spader. Checkar motspelaren nu i uppenbar förhoppning om att du ska beta så att hon kan höja tillbaka, ska du utnyttja hennes misstag genom att också checka och ta en gratis chans att få in en kåk på sista kortet; även här är chansen som bäst 8,7 procent.

Men är inte svaret JA på någon av de två frågorna ovan, ska du starkt överväga att lägga dig efter fjärde kortet om du har fått en bet emot dig.

Vid det här laget har insatserna oftast vuxit sig så stora att det blir för dyrt för dig att stanna kvar och ”jaga drömmar”. Och att försöka bluffbeta i en pott som pumpats upp rejält, och där motspelarna haft tid på sig att nästan färdigställa sina händer, kräver ett utomordentligt omdöme.

Dan Glimne är författare till

Pokerhandboken och kommentator

i Pokermiljonen på TV 4

ARTIKELN HANDLAR OM

Poker