Dagarna som vände upp och ner på allt

En stor målvakt. En ännu större människa. Plötsligt var han bara borta.

Marcus Leifby: Matchen trängde bort allt och förskansade sig djupt där inne

Vissa saker minns man bättre än andra.