Nu ska RF jaga de fuskande klubbarna

6 000 svenska föreningar misstänks

1 av 2
SPORTBLADET

Tusentals föreningar i Sverige misstänkts inte existera annat än på pappret.

Nu ska fuskarna jagas.

– Idrottslivet är en fantastisk skapelse, men det kan också vara en täckmantel, säger RF:s chefsjurist Christer Pallin.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYR N
Pallin.

Många svenska sporter är betydligt mindre än vad statistiken visar. Sportbladets granskning ”Orent spel” avslöjar att förbundens listor är fulla av föreningar som lagt ner verksamheten – eller aldrig haft någon – utan att rensas ur listorna.

I fyra fall visar sig sporterna egentligen vara så små att de inte uppfyller RF:s minimikrav och riskerar att bli av med miljonbidragen som får rörelsen att gå runt.

”Inte lätta att komma åt”

Vem som helst kan bilda en förening i Sverige. Att den grundlagsskyddade friheten missbrukas anade RF redan under 90-talet då en fjärdedel av medlemsföreningarna inte kunde styrka sin verksamhet trots ett år av påtryckningar.

Vad pågick i de 6 000 föreningarna? Var de företag förklädda till sportklubbar? Var de nerlagda men inte bortrensade?

– Merparten av alla föreningar är riktiga, men det finns alltid några som genar och fuskar för att få pengar i egen ficka. De försöker vi hitta och jaga, men de är inte alltid lätta att komma åt, säger RF:s chefsjurist Christer Pallin.

Signalen: håll koll på klubbarna!

I dag vet ingen hur många idrottsföreningar som bara existerar på pappret. Kontrollen ska utföras av förbunden, handbollsförbundet ska syna handbollsklubbarna, simförbundet tar simningen och så vidare, men Sportbladets granskning visar att det inte sker.

Foto: Bildbyrån
RIksidrottsförbundets stämma är samlad i helgen i Karlstad. Bilden är från 2013.

Nu ska RF sätta en blåslampa i häcken på förbunden. Förbundsjuristen Elin Johansson håller i ett projekt där 20 förbund synas.

I höst kommer resultatet men redan är signalen tydlig: håll koll på era klubbar!

– Vi har en tanke om fair play i andra sammanhang än på arenan. Att någon slinker igenom är förståeligt, men det får inte vara systematiskt, säger Johansson.

2013 införde RF krav på att alla föreningar skulle ha skaffat ett organisationsnummer. Det är enkelt ordnat på Skatteverket och behöver bara göras en gång, ändå tydde utfallet på att det hade funnits mycket luft i statistiken. Fotbollen tappade 218 klubbar på ett bräde medan innebandyn tappade 232 och bandyn 85.

I dag säger officiell statistik att RF:s medlemmar har strax under 20 000 föreningar, men det räcker med de hundratal som Sportbladet har granskat för att fastslå att den verksamma siffran är lägre.

”Inte en krona ska rinna fel!”

”Luftföreningarna” gör det svårt att rangordna hur stora sporterna är och innebär administrativa kostnader, men bland de största förbunden påverkar de troligtvis inte ekonomin särskilt mycket. Finns ingen verksamhet ansöker klubben sannolikt inte om aktivitetsstöd.

För mindre förbund är det mer lönsamt att ha uppblåsta siffror. Dragkampförbundet har bara sju-åtta verksamma föreningar, men klarar RF:s minikrav på 25 genom att räkna klubbar utan utövare. Det är just den typen av medvetet trixande – eller åtminstone obefintlig kontroll – som RF vill klämma åt.

– Specialförbunden ska följa våra stadgar och där står att de föreningarna som kan vara medlemmar ska uppfylla vissa villkor. Gör de inte det kan man i förlängningen säga att förbundet inte följer RF:s stadgar, säger Elin Johansson.

Det låter som att det rinner skattemiljoner till dem som inte ska ha dem?

– Det ska inte rinna en enda krona fel, det måste vara visionen.

FAKTA

Det krävs för att vara medlem i RF

2 § Villkor för medlemsskap

Vid prövning av förbunds medlemskap gäller följande: 

1. Förbundet ska bedriva och administrera idrott. 

2. Förbundet ska vara en ideell förening. 

3. Förbundets verksamhet ska stå i samklang med av RF-stämman beslutad verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt kap 1. 

4. Förbundet ska bedriva/administrera idrottslig verksamhet som inte är nära besläktad med verksamhet inom till RF redan anslutet förbund. 

5. Förbundet ska ha minst 25 medlemsföreningar med minst 1 500 medlemmar. 

Om det finns särskilda skäl kan, efter förslag av RS, beslut om medlemsskap tas med avvikelse från villkoren i 4 och 5 punkterna. 

FAKTA

Så fungerar RF:s ekonomiska stöd – de får mest respektive minst

Varje år delar Riksidrottsförbundet (RF) ut drygt 1,7 miljarder kronor i bidrag.

Över 1,3 miljarder betalas ut till de 71 specialidrottsförbunden i form av ekonomiskt stöd till specialidrottsförbunden och deras föreningar. Föreningarna erhåller bidrag via idrottslyftet och lokalt aktivitetsstöd (LOK) för ungdomar 7–25 år.

Fotbollförbundet och dess föreningar erhåller mest med 296 miljoner, följt av innebandy (93 milj) och ishockey (76 milj).

Minst pengar erhåller varpa 1,49 milj, racerbåt 1,54 milj och issegling 1,63 milj.

Fördelningen av pengarna till specialförbunden avgörs framförallt av antalet aktiva i idrott, antal registrerade barn och ungdomsaktiviteter, antal utbildningstimmar och internationella elitresultat.

Topp 10:

Fotboll 296 469 000

Innebandy 93 458 000

Ishockey 76 429

Ridsport 71 368

Gymnastik 57 332 000

Handboll 55 645 000

Simning 48 453 000

Basket 45 211 000

Friidrott 42 096 000

Tennis 37 628 000

Botten 10:

Varpa 1 491 000

Racerbåt 1 545 000

Issegling 1 638 000

Dart 1 699 000

Cricket 1735 000

Gång & vandring 1 905 000

Bob- och rodel 1 999 000

Draghund 2 021 000

Frisbee 2 049 000

Mångkamp 2089 000