Efter misstanken om dopningsbrott – det händer nu i fallet Meraf Bahta

avJacob Larsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Sportbladet avslöjade under torsdagen att den svenska långdistanslöparen Meraf Bahta står misstänkt för dopningsbrott.

Men trots misstanken får Bahta delta i EM – bollen ligger hos friidrottsförbundet.

– En utövare som står misstänkt för vistelserapporteringsbrott blir inte automatiskt avstängd under utredning, säger Tommy Forsgren, tillförordnad avdelningschef på Svensk Antidoping, till Sportbladet.

Eftersom att Bahta inte blir automatiskt avstängd är det upp till det svenska förbund som ärendet gäller, i det här fallet friidrottsförbundet, att bestämma om utövaren ändå får delta i EM.

– Jag vill inte prata om enskilda idrottsutövare, men rent processmässigt är det så att en idrottsutövare som är misstänkt för dopningsbrott får delta i mästerskap, tävlingar och matcher. Då är det ett svenskt förbund som får bestämma om deltagaren får delta, säger Tommy Forsgren till Sportbladet och utvecklar:

– Enligt dopningsreglerna innebär vissa förseelser automatisk avstängning under utredning, och vissa inte. En utövare som står misstänkt för vistelserapporteringsbrott blir inte automatiskt avstängd under utredning.

Inga sanktioner från förbundet

När Sportbladet under torsdagskvällen kommer i kontakt med Stefan Olsson, generalsekreterare i Svenska friidrottsförbundet, säger han så här om situationen:

– Först och främst tycker jag att det är otroligt viktigt att poängtera att det inte finns något åtal ännu. Vi har tillsammans med den personen som det gäller lämnat in en ansökan om omprövning till dopningsnämnden, och vi tror på goda grunder att en av missarna kommer tas bort, säger han och slår fast:

– Från förbundets sida finns det inga sanktioner mot utövaren. Personen själv kan ju ta egna beslut, men vi kommer inte utföra några sanktioner.

Finns två typer av förseelse

Enligt Sportbladets uppgifter har Meraf Bahta missat tre dopningskontroller, något som enligt Tommy Forsgren leder till misstanke om dopningsbrott.

– Man måste rapportera var man befinner sig, var man sover och var man reser. Och varje dag måste man rapportera var man befinner sig under minst 60 minuter av dygnet, säger Forsgren och fortsätter:

– Sen kan ju idrottsutövarna också bli testade de andra 23 timmarna. Om man inte finns på plats under den timmen man sagt att man ska vara tillgänglig får man en prick. Tre delförseelser kan utgöra ett brott mot dopningsreglerna.

”Får två chanser att skärpa sig”

Tommy Forsgren förtydligar att delförseelse ett och två inte innebär vare sig dopningsbrott eller misstanke om dopningsbrott.

– Man får i princip två chanser på sig att skärpa till sig och se till att rapporteringen man lämnat stämmer, klargör han.

Vad finns det för typ av avvikelser?

– Det finns två olika typer av avvikelser: Att man inte rapporterar eller att man inte är på den plats man uppgivit att man ska vara. Det första är mer av en administrativ förseelse. När det är fastställt med tre prickar så utgör det ett misstänkt brott mot dopningsreglerna.

Hur fungerar själva utredningen?

– Fallet går först till dopningkommissionens åklagarfunktion. Om de anser att det föreligger en förseelse mot reglerna ska det skickas vidare till dopningsnämnden och där får idrottaren själv framföra sina synpunkter, och åklagaren får framföra bevisen.

Hur lång tid kan det ta?

– Om man pratar i tid så tar man inte hänsyn till idrottsutövarens intressen när det gäller att delta i tävlingar, matcher och träningar. Processen lever sitt eget liv och det måste den få göra av rättssäkerhetsskäl. Vi försöker behålla sekretessen så länge som möjligt.

Har bett om en snabb process

Stefan Olsson på friidrottsförbundet berättar att man bett om en snabb process i detta ärende.

– Vi har önskat att dopningskommissionen ska hantera det här ärendet rättssäkert men skyndsamt, säger han.

I fallet Meraf Bahta spelar det alltså ingen roll hur lång tid utredningen kommer ta. Det svenska friidrottsförbundet kan ändå välja att låta 29-åringen delta i EM i Berlin i augusti. Ett eventuellt deltagande innefattar dock risker.

– Låter man den misstänkte utövaren delta kommer eventuella medaljer och rekord att annulleras i det fall utövaren fälls i dopningsnämnden, berättar Tommy Forsgren.

Varken skyldig eller dopad

Han är noga med att poängtera att en utövare som står misstänkt för vistelserapporteringsbrott varken behöver vara skyldig till brottet i sig och än mindre vara dopad.

– Det handlar alltså om att man eventuellt har begått en dopningsförseelse. Under misstanke är man alltså varken skyldig eller dopad, avslutar han.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM