Håkan Dahlby får betala advokat själv

Foto: Håkan Dahlby.
SPORTBLADET

OS-medaljören Håkan Dahlby, 47, är anmäld för misshandel och stöld och hade begärt att få en offentlig försvarare.

Men nu säger Stockholms tingsrätt nej.

Om beslutet står fast innebär det att han får betala en advokat själv.

Sportbladet avslöjade i januari att skytteprofilen Håkan Dahlby är anmäld för misshandel och stöld, något han själv menar är helt felaktigt. Han tillbakavisar att han gjort sig skyldig till något brott. I ett brev till tingsrätten skriver han att han telefonledes fått veta av polisen att det finns tre anmälningar mot honom där förundersökning har inletts:

– Jag har ännu inte formellt sett delgetts misstanke om brott men förnekar att jag skulle ha gjort mig skyldig till någon straffbelagd gärning. Nämnda anmälningar har dock haft påverkan avseende vissa tillståndsfrågor hos myndigheter och i andra rent kommersiella avseenden.

Enligt de handlingar från polisen som är offentliga vid tingsrätten beskrivs ärendena mot Håkan Dahlby i koncentrat:

"Misshandel genom att tagit strupgrepp på Mä (målsäganden, reds anm) och vräkt in honom i en dörr så att smärta uppstått. Mä har även gjort fler anm mot Mt (misstänkt, reds anm) avseende stöld från skytteklubben."

Offret och tillika anmälare är enligt uppgift en av klubbens funktionärer.

Riskerar högst böter

En offentlig försvarare ska förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen av brottet. Men om den misstänkte bara riskerar högst böter eller villkorlig dom brukar det aldrig vara aktuellt, annat än om det föreligger särskilda skäl "med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller vad målet handlar om".

Nu sägs i beslutet:

– Tingsrätten anser att det, i vart fall för närvarande, inte finns anledning att förordna offentlig försvarare. Håkan Dahlbys yrkande lämnas därför utan bifall.

Beslutet är möjligt att överklaga till hovrätten.