100 000-tals i olagligt register

avMichael Wagner

Klubbar rasar mot Riksidrottsförbundet: ”Det är rena rama öststatsmetoderna”

Riksidrottsförbundet registrerar på ett olagligt sätt personnummer på 100 000-tals svenskar.

Klubbar rasar också mot att RF i detalj vill styra föreningarnas närvaro- redovisning vid träningar.

– Det är rena rama öststatsmetoderna, säger Brommapojkarnas klubb-direktör Ola Danhard.

Under flera år har Datainspektionen haft synpunkter på hur Riksidrottsförbundet (RF) hanterar personuppgifter på medlemmar i svenska idrottsklubbar.

Under hösten 2013 upp-manades dessutom idrottsföreningarna av RF att samla in fullständiga personnummer på deltagare som klubbarna söker lokalt aktivitetsstöd för. Då inledde Datainspektionen ännu en granskning av RF.

I mitten av juni i år med-delade Datainspektionen att RF måste upphöra med att samla in och registrera ­personnummer vid ansökningar om aktivitetsstöd.

När ansökningstiden för vårens aktivitetsstöd gick ut i måndags hade 10 089 för-eningar ansökt direkt via RF:s datasystem, IdrottOnline.

”Är skrämmande”

Hur många medlemmar dessa 10 089 klubbar totalt registrerat med personnummer hos RF, alltså på det sätt som Datainspektionen fällt RF för, kan Riksidrottsförbundet inte svara på.

Flera idrottsledare Sportbladet talat med är mycket upprörda över att RF fort­sätter med registreringen:

– Det är skrämmande att RF bara kör vidare med ett intrång i människors privatliv tvärtemot vad en myndighet kommit fram till. Även om RF överklagat så borde de ju åtminstone avbryta personnummerregistreringen till vidare, säger Stefan Stenudd, ordförande i Svenska Budo & Kampsportsförbundet och får medhåll av Ola ­Danhard, klubbdirektör hos Brommapojkarna, Sveriges största fotbollsförening på ungdomssidan.

– Det är många fotbollsklubbar som har ­reagerat mot att vi ­måste kunna redovisa närvaron med fullständiga personnummer. Det ger mycket merarbete och det kan vara känsligt att lämna ifrån sig personnumret, säger Danhard.

”Det är helgalet”

I centrum för kritiken finns IdrottOnline, RF:s datasystem som förutom registreringar även används för att bygga upp hemsidor åt klubbar över hela landet.

Men långtifrån alla f­­öreningar vill använda RF:s IdrottOnline.

– Det finns andra hem- sidesproducenter och system som är bättre, men väljer man dessa i stället straffas man ekonomiskt av RF, säger Danhard. Redovisar vi närvaron direkt i RF:s IdrottOnline kan vi söka aktivitetsstöd för två ledare om det är två tränare som har hand om en träning.

– Men i BP har vi redovisningen i ett annat system och då får vi bara söka aktivitetsstöd för en av ledarna. Det är helgalet och rena öststatsmetoderna för att tvinga in klubbarna i ett sämre ­system från RF, säger Ola Danhard.

– Eftersom vi har så många ungdomslag förlorar vi 100 000-tals kronor per år i aktivitetsstöd när vi har två t­ränare på träningarna, men bara kan få ersättning för en av dem, säger Danhard.

Ger 630 milj till idrotten i bidrag

Det lokala aktivitetsstödet kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldrarna 7–25 år.

Från 1 januari gäller nya regler för att söka bidraget.

Tidigare var den övre åldersgränsen 20 år (nu 25 år).

Tidigare räckte det med födelsedata för deltagare och ledare, nu krävs personnummer.

Bidraget är 8 kronor/deltagare, 24 kronor/ledare och extra ledare 6 kronor.

Under 2014 administrerar RF utbetalningar av totalt 630 miljoner kronor.

DATAINSPEKTIONENS BESLUT – KLANDRAR RF

”Riksidrottsförbundet föreläggs att upphöra med att samla in deltagares personnummer och registrera dem i IdrottOnline i syfte att r­edovisa idrottsföreningars gruppaktiviteter samt att upphöra med att behandla deltagares personnummer i IdrottOnline i syfte att tillhandahålla dem vid en kontroll av föreningarnas ansökningar om statligt lokalt aktivitetsstöd. Data­inspektionen konstaterar att de ­registrerade inte har lämnat sitt samtycke till behandlingarna av ­deras personnummer.”