Skador tillhör jobbet - tanken är påfrestande

SPORTBLADET

Kraven ökar inom alla yrkesområden. Antalet som dukar under på grund av för hög arbetsbelastning blir fler. Så ser samhället ut, men i de flesta branscher finns något som är viktigare än alla prestationskrav i världen - säkerheten för de anställda.

Förutom i idrotten då förstås.

Vi är uppfödda med trygghetslagar och säkerhetsregler och Försäkringskassa och särskilt utsedda skyddsombud som strider för medarbetarnas väl och ve.

Chefer och arbetsledare tvingas gå på kurs för att lära sig mer om hur man skapar en säker arbetssituation och hur man förebygger förslitning. För ingen vill väl ha ansvaret för en arbetsplats där det inträffar mycket skador och olyckor, där många är sjukskrivna på grund av för hög belastning?

Den uppmärksamheten är ju ingen god uppmärksamhet.

Pratar inte om skador

Inom idrotten ökar kraven på de professionella utövarna, precis som i resten av samhället. Piloterna flyger fler turer på samma tid som förr, truckförarna transporterar mer gods, förskollärarna har fler barn med sig på badhuset än nånsin tidigare och fotbollsspelarna har fler matcher på schemat.

Skillnaderna är dock stora mellan en truckförare och en fotbollsspelare.

Truckföraren har sina rättigheter där säkerheten och hälsan alltid går i första rummet. Men hur är det med fotbollsspelaren?

Jo, där vet man att skador tillhör arbetet och det är inte mer med det. När Henke Larsson bryter käken på två ställen pratar inte hans lagkamrater om det i omklädningsrummet. De pratar i stället om den "ruskigt svåra matchen som de njutit av att vinna".

Managern Martin O"Neill säger inte ett ord om hur Henke mår. Det är inte nödvändigt, för spelarna vet att skador tillhör arbetet och det är inte mer med det.

Kraven ökar i samhället och i idrotten. Gladiator-faktorn likaså. I dag vet man hur mycket som förväntas av en och det måste man leva upp till. Klarar man inte uppdraget börjar man anta stress-symptom. Man blir sårbar. Man blir rädd för att göra fel på sitt jobb, oavsett det handlar om att köra truck, passa barn eller sparka boll.

Stjärnorna utan skydd

Engelska undersökningar visar att en genomsnittlig klubb ständigt har tio procent av truppen på skadelistan. Detta för att skaderisken inom fotbollen är tusen gånger större än på en annan arbetsplats som anses tillhöra högrisk-gruppen! Fotbollsorganisationerna har också insett allvaret.

Forskning pågår där man hoppas komma fram till praktiska förslag på vad man kan göra för att förbättra de anställdas trygghet på jobbet. Det är inte en dag för sent. Man undrar bara när resten av idrottsvärlden vaknar.

I det här perspektivet ter sig idrottsstjärnornas höga löner plötsligt motiverade. Utan skyddsombud och trygghetslagar kastas de ju ut i ett arbetsliv där genomtrampade hälar, sönderskallade käkben, bristningar, brott och blödningar anses vara kutym.

En idrottskarriär är kort. Och den blir ännu kortare när en tredjedel beräknas gå bort som skadetid.

Bara tanken måste vara mer påfrestande än själva tävlandet i sig.

Erika Strandell