200 miljoner på spel – här är nya förslaget

Röstar om ny jämställdhetsplan i Riksidrottsförbundet

avKristoffer Bergström, Patrik Brenning

Publicerad:
Uppdaterad:

Jämna ut antalet kvinnor och män i era styrelser och valberedningar – annars blir ni av med era pengar.

Det drastiska förslaget kan snart bli verklighet i svensk idrott.

Sportbladets genomgång visar att utbetalningar på 200 miljoner kronor till förbunden hade strypts om den föreslagna regeln gällt i dag.

1989 införde svensk idrott sin första jämställdhetsplan med målet att alla Riksidrottsförbundets medlemsförbund – alltså fotbollen, skidorna, gymnastiken och så vidare – skulle ha minst 40 procent av båda könen i sina styrelser. Ambitionerna var stora, men det saknades påföljder för den som inte nådde upp till målen.

Tre decennier senare skärptes tonen.

Minst 40 procent kvinnor

På Riksidrottsmötet 2017 klubbades att målen skulle skrivas in i RF:s stadgar från första juli 2021 och i väntan därpå har ett konkret förslag arbetats fram för att bland annat besvara en fråga:

Vad händer om du inte lockar tillräckligt med män eller kvinnor till din styrelse?

I december kom ett rakt svar:

”Efter 2021 ska de SF som inte uppfyller de stadgemässiga kraven på representativitet förlora hela sitt ekonomiska stöd”. Meningen är hämtad ur ”Remiss 5.1 – Riksidrottsförbundets stödformer” och skulle om förslaget röstas igenom innebära en ny verklighet för svensk idrott.

Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN
Simförbundet klarar kraven, men inte Fotbollförbundet. Bild från SM-veckan 2018.
Foto: Bildbyrån
Riksidrottsmötet samlas i maj för att besluta.

Har du inte minst 40 procent kvinnor och 40 procent män i styrelse och 50–50 i valberedning förlorar du hela ditt SF-stöd, vilket är de skattemiljoner som i dag i princip bygger upp varje förbunds administration. Utan dem blir det svårt att bedriva verksamheten som i dag.

”Kan inte skicka pengar godtyckligt”

Det är stora summor på spel. 2019 fördelar RF 330 miljoner kronor till sina medlemmar baserat på idrottens storlek. Minst i år får kälksporten med 618 000 kronor, mest får fotbollen med drygt 30 miljoner kronor.

Sportbladets översyn visar att bara 25 av 71 förbund uppfyller kraven om de skulle gälla de styrelser och valberedningar förbunden själva presenterar på sina hemsidor i dag. Bland de 47 förbund som inte lever upp till villkoren finns jättar som fotbollsförbundet, ridsportförbundet och ishockeyförbundet – och tillsammans tilldelas de 203 miljoner kronor i SF-stöd i år.

1 av 2 | Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Enligt utredaren Patrik Oscarsson är hotet om strypt stöd en rimlig följd av att jämställdhetsmålet skrevs in i stadgarna.

– I den roll vi har att fördela statliga pengar är det viktigt att man lever upp till regelverket för folkrörelsen idrott. Det blir svårt för RF att gå tillbaka till staten och säga att vi fördelar pengar till dem som inte gör vad vi kommit överens om. Att vi skickar ut pengar lite godtyckligt, säger han.

Det återstår två steg innan förslaget kan bli verklighet.

1. Utredningsförslaget har gått ut på remiss och flera svar har inkommit. 24 april beslutar riksidrottsstyrelsen om sitt förslag till riksidrottsmötet och den 26 april presenterar RF det slutliga förslaget som är upp till alla medlemmar att rösta om.

”Tycker det är väl hårt”

2. En månad senare, 24 maj, börjar Riksidrottsmötet där omröstningen sker mellan de 71 medlemsförbunden.

Patrik Oscarsson vill inte föregripa någon av händelserna, men konstaterar att förslaget har väckt reaktioner ute i landet.

– Det finns naturligtvis specialförbund som tycker att det är väl hårt och har skrivit det i remissvaren. Idrottsrörelsen har tillsammans tagit beslut om jämställdhetsmål och intensifierat jämställdhetsarbete eftersom vi ser att en jämställd idrott ger en bättre idrott för alla. När det gäller remissvar kvarstår att se vad styrelsen bestämmer, säger han.Läs hela kartläggningen här

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM