Valspecial: Det vill partierna göra för svensk idrott

...och experternas respons: ja, nja eller nej!

avKristoffer Bergström

Idrotten aktiverar landet. Idrotten skapar sammanhållning, främjar hälsan och är ofta sjujäkla rolig. Och idrotten är närapå osynlig i valrörelsen.

Sportbladet har synat valmanifest och pratat med riksdagspartier för att reda ut vad en hel rörelse undrar:

Vad vill just ni göra för svensk idrott?

Förslag: Fler boxningsklubbar för 70-plussare!

Utfärdat av: Socialdemokraterna

Annika Strandhäll, idrottsminister: – Vi vill ha fler idrottsklubbar för äldre. Jag vill se boxningsklubbar för 70-plussare. Det är ett av de bästa sätten att hålla kroppen och balansen i bra form även längre upp i åldern. Det är superhäftigt hur boxande äldre och Parkinsonsjuka tydligt kan förbättra sin hälsa genom boxningen. Vi vill ha ett livslångt idrottande, så därför har Socialdemokraterna 30 miljoner i vallöfte särskilt för äldres idrottande.

Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klara Svensson säger nja.

EXPERTUTLÅTANDE: Klara Svensson, 30, boxare: NJA

– För det första är det trevligt att vår sport tas upp ur ett perspektiv av välmående och fysisk aktivitet. Det finns många vinster med att boxas. Men spontant är det en märklig prioritering i valtider. Ur ett samhällsvälmenande perspektiv är det inte i den åldersgruppen som boxningsklubbar kommer till mest nytta.

– Det ena behöver inte utesluta det andra. Jag ser gärna mer idrottsklubbar över lag. Men fick jag välja skulle man hellre satsa de extra pengarna på ungdomars och barns idrottande.

Förslag: Tio procent till parasporten!

Utfärdat av: Liberalerna

Bengt Eliasson, riksdagsledamot: – Liberalernas viktigaste idrottsfråga är att det ska bli ännu bättre för barn och unga med funktionsnedsättning, parasport. Hälften av alla barn och unga är aktiva i en idrottsförening, men bland barn och unga med funktionsnedsättning är det bara var tionde. Därför vill vi öronmärka en del av statens stöd till idrotten till just idrott för personer med funktionsnedsättning. Ett riktmärke kan vara hur det fungerar i Nederländerna och i Norge där 10 procent av statens stöd är öronmärkt till parasport. I Sverige, där idrottsrörelsen i dag själva fördelar stödet, är det 2,5-4 procent av statsanslagen som går till parasport.

EXPERTUTLÅTANDE: Johan Strid, generalsekreterare svenska parasportförbundet: JA!

– Ekonomin för svensk parasport är trängd. Idrottsrörelsen som helhet kan inte ge det stöd som efterfrågas för en växande parasport. Cirka 10 procent av befolkningen har en funktionsnedsättning. Parasport ger mycket positiva effekter för ökad individuell självständighet med därpå följande bättre hälsa. Parasporten ger därmed också stora samhällsekonomiska vinster. Så att styra medel likt förslaget från Liberalerna är den väg vi behöver gå. Förslaget om att styra minst 10 procent av statens stöd till parasporten stämmer också väl överens med förslag vi själva framfört.

Förslag: 100 timmar mer gympa!

Utfärdat av: Kristdemokraterna

Tove Fridman, kommittéhandläggare: – Höj pulsen i skolan. Mer idrott! För bättre hälsa, bättre skolresultat och fler Nobelpris! Kristdemokraterna föreslår 700 timmar idrott, en höjning om 100 timmar jämfört med dagens nivå.

Foto: Patric Söderström/TT / TT NYHETSBYRÅN
Henrik Rydström.

EXPERTUTLÅTANDE: Henrik Rydström, fotbollstränare och lärare: JA!

– Det är bra. Man presterar bättre i skolan av att vara i rörelse. Det är ett samhällsproblem att vi blir mer stillasittande. Helst skulle jag se aktivitet i skolan varje dag, det vore optimalt, så vi har inte nått taket än. KD kan slänga in lite till.

– Lägger man samman timmarna en 13-åring rör sig i dag kontra för 20 år sedan tror jag att det är rätt mycket mindre. Inom mitt område säger min erfarenhet att du därför inte tål elitfotboll på samma sätt. Det finns såklart undantag, men jag har sett förslitningsskador som beror på att man inte har en lika bra fysisk grund som förr.

Förslag: E-sport är framtiden!

Utfärdat av: Miljöpartiet

Emma Hult, idrottspolitisk talesperson (MP): – Magkänslan brukar säga att det bara är killar framför datorerna. Att de aldrig rör på sig och får fyrkantiga ögon. Men så är det inte. Flickor och kvinnor spelar också, samt att det är faktiskt långt fler än hälften av alla svenskar som spelar något digitalt spel. Och många tränar lika mycket fysiskt som elitutövare av andra sporter.

Sverige är bra på att ta fram digitala spel, men också på e-sport. Det ska vi ta tillvara. De individerna brinner för sin sak, de är oerhört viktiga för samhället.

Vi måste ge den samma förutsättningar som andra sporter. Det ska finnas bredband i hela landet och gå att söka bidrag till sin förening precis som i andra sporter.

EXPERTUTLÅTANDE: Max Horttanainen, ordförande Svenska e-sportförbundet: JA!

– Vi möter fördomarna hela tiden. Det är allt från att e-sport är stillasittande till asocialt till ett hälsoproblem. Det är inte så. En professionell e-sportare behöver regelbunden träning och hälsosam kost precis som i vilken sport eller idrott som helst.

– För oss är det här vår största utmaning för att kunna komma in i RF. Väl inne i RF kommer e-sport jämställas med övrig idrott, vilket ger möjlighet till organisering och ekonomi som kommer utveckla våra föreningar på dessa punkter. Därför är förslaget bra. Allt som kan legitimera och lyfta fram e-sportens fantastiska sidor är välkommet.

Förslag: Inför BIO – ett skydd mot övergrepp!

Utfärdat av: Moderaterna

Josefin Dahlerus, politiskt sakkunnig: – Moderaterna vill titta på möjligheterna att inrätta en barnidrottsombudsman (BIO) dit barn och unga som utsatts för övergrepp kan vända sig och som kan stödja idrottsrörelsen i arbetet mot kränkningar, mobbing och övergrepp.

Foto: Fredrik Hjerling/BRIS/Handout / BRIS/Handout
Magnus Jägerskog på Bris.

EXPERTUTLÅTANDE: Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris: NJA!

– Det är positivt att politiskt lyfta fram trygghetsfrågorna inom idrotten. Det behövs. Därför vi positiva till att ett förslag kommer.

– Men vår syn på den konkreta utformningen är att det inte behövs en ny Barnidrottsombudsman om man i stället kan utöka den befintliga Barnombudsmannens funktion. Ge BO mandat att utreda enskilda ärenden så innebär det skydd för alla barn i olika sammanhang. Det skulle ge bättre genomslag.

Förslag: Starta 300 nya idrottsskolor – som är gratis!

Utfärdat av: Vänsterpartiet

Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Jonas Sjöstedt, V.

Jonas Sjöstedt, partiledare: – Hälsa är en klassfråga. Just därför är det så viktigt att tidigt ge barn och unga chansen till ett välmående som hänger med upp i åldrarna. Idrottsskolorna blir en historisk satsning på breddidrott för barn samtidigt som vi stärker föreningarnas eget arbete. Det är också en jämlikhetsreform som kommer att göra skillnad för många sex-till-tolvåringar med spring i benen.

EXPERTUTLÅTANDE: Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap: NEJ!

– Det stämmer att idrotten är en klassfråga, det vill säga att unga från socialt utsatta områden idrottar i mindre utsträckning än unga i mer välmående områden. Spontant är jag också positiv till insatser för att främja en jämlik idrott. Men jag är osäker på om idrottsskolor i samarbete med idrottsföreningar är den mest effektiva strategin, särskilt när de gäller att öka ungas fysiska aktivitet i de mest utsatta områdena i rikets större städer. Där saknas nämligen ofta föreningar med kraft, ork och möjlighet att bedriva idrottsskolor. Jag hade nog hellre satsat pengarna på att skapa offentligt anställa ungdomsledare med särskild uppgift att arrangera idrotts- och motionsaktiviteter för unga.

Förslag: Skrota integrationssatsningen – lägg pengarna på parasport!

Utfärdat av: Sverigedemokraterna

Sara-Lena Bjälkö, riksdagsledamot och ansvarig för idrottsfrågor:

– Parasport är en dyr sport, utrustningen är kostsam, så vi vill möjliggöra lyckan i sporten för alla. Ett nationellt parasportotek är ett ställe där man får låna utrustning för att prova på. Vi vill se att man gör en satsning över hela landet och ser hur stor efterfrågan blir. Vi tycker att pengarna för integration, jag tror att det var 64 miljoner kronor förra året, kan användas för dem med funktionsnedsättningar i stället. Vi vet inte om de pengarna räcker, men det är en början.

EXPERTUTLÅTANDE: Johan Strid, generalsekreterare svenska parasportförbundet: NEJ!

– Att kunna prova på idrott är A och O för att det ska finnas en chans för alla att leva ett aktivt liv. Vi ser därför ett behov av ett nätverk som erbjuder prova-på-utrustning, men det behöver vara lokalt förankrat. En nationell överblick kopplad till det skulle ge möjligheter till kontinuerlig uppföljning och utbyte av utrustning. Det är alltså viktigt att utrustningen finns över hela landet och då är inte ett nationellt parasportotek lösningen.

– Vad gäller förslaget om att ta pengarna till detta från anslaget för integrering finner vi det helt otillständigt. Vi menar att man inte ska ställa två utsatta grupper mot varandra. Idrottens integrationskraft är stor och behövs. Vi är därför skeptiska till Sverigedemokraternas förslag.

Förslag: Gör det lönsamt att sponsra damidrott!

Utfärdat av: Centerpartiet

Martin Ådahl, chefsekonom: – De avdrag som Skatteverket har för sponsring ska man få fördubbla för damidrott. Det kan verka speciellt men är nödvändigt.

– En herridrott har högre marknadsvärde. Då får man göra större avdrag om man sponsrar dem. Det blir alltså dyrare att sponsra damidrott och av det blir det en konstig spiral: av den miljard som varje år går till sponsring går 800 miljoner till herrarna.

– Idrott ska öka jämlikheten, inte förstärka den. Det kan vi hjälpa till med.

EXPERTUTLÅTANDE: Christer Sellin, klubbdirektör Luleå Basket: NJA

– Jag är positiv för att flytta fram positionerna för damidrott, men att ha det såhär under lång tid tror jag inte på. Jag tror heller inte på kvotering under lång tid.

– Vi har lika mycket publik på våra herr- och dammatcher för att vi har sålt produkten som den är. Vi vill inte få bidrag. Vi vill nå fram på samma villkor, tack vare det vi uträttar. Så över tid ör det här inte bra. Men okej om du boostar upp det för att nå ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Men sedan får du ta bort det.

Gör Sveriges bästa valkompass 00:25
ARTIKELN HANDLAR OM