Risk bedömdes som liten – slutnota på 80 miljoner

Foto: BILDBYRÅN

avFrida Fagerlund

SPORTBLADET

Slutnotan för ridsport-EM beräknades hamna på omkring 13 miljoner kronor.

Göteborgs kommun ser ut att få betala femdubbelt – och nu ska en extern grupp granska fallet.

– Vi kan inte bara köpa att det slår så fel jämfört med budget, säger Håkan Linnarsson, ordförande i Göteborg & Co till GP.

Rent sportsligt blev ridsport-EM i Göteborg en succé. Efterdyningarna har dock framför allt handlat om den ekonomiska biten.

Redan förra sommaren märkte man att kostnaderna började skena, och tillsatte då externa konsulter som konstaterade att samarbetet mellan de kommunala bolagen inte fungerade.

Fem gånger så dyrt

Resultatet har blivit att summan på 13 miljoner kronor, som kommunen var beredd att betala, har stigit till närmare 80 miljoner. I det beloppet räknas även kostnaden för förstörda konstgräsplaner på drygt tio miljoner kronor in.

Hur kunde då detta ske? Enligt GP meddelade Stadsledningskontoret 2014 kommunstyrelsen att: ”kalkylunderlagen som ligger till grund för ansökan bedöms vara realistiska” samt att den ”ekonomiska risken bedöms som liten”.

– Eftersom evenemanget är unikt och aldrig tidigare genomförts mitt inne i en stad fanns inget att jämföra med. Vi borde ha lagt ännu mer tid på förstudie och scenarioplanering. Arrangörsskap, affärsmodell och riskspridning bör också diskuteras vid framtida världsevenemang. Omvärlden har förändrats och det krävs andra modeller där de som gagnas också är med och bidrar samt att risken sprids på fler parter säger Lotta Nibell, VD på Got event, till tidningen.

Så mycket kostade mästerskapen 00:25

Inte tillräckligt med kapital

Nu är den stora frågan hur det hela ska finansieras. Got Event har runt 45 miljoner i eget kapital, vilket innebär att resterande belopp måste tas från andra kommunala bolag.

– Att det här blivit betydligt dyrare än vad som var tänkt är uppenbart. Frågan är nu vad som gått fel och då behöver vi göra en ordentlig genomlysning. Vi kommer på nästa styrelsemöte besluta om att ta in en extern granskare som får genomlysa hela arrangemanget, så att vi inte gör om de misstag som har gjorts, säger Håkan Linnarsson, ordförande i Göteborg & Co.

Mästerskapet uppskattades av tävlande och publik på plats – men Linnarsson är tydlig med att det inte är rimligt att det ska bli så här:

– Det är inte ett argument för att inte hålla budget. Göteborgarna behöver känna en trygghet i att det inte kommer en sån här kalldusch efteråt. Saker har gått fel med det här evenemanget och det finns alla anledning att noga granska vad som hänt.

ARTIKELN HANDLAR OM