Orent spel – vi granskar RF

Efter chockbeskedet: Det är väldigt märkligt

avKristoffer Bergström

Sex mindre idrotter kan bli av med bidragen och kastas ut ur RF.

Förbunden häpnade och förfasades över beskedet.

– Det känns väldigt märkligt, säger Svenska racerbåtförbundets ordförande Roland Edin.

Svensk idrott är till stor del finansierad av skattepengar.

Varje år fördelar RF 1,6 miljarder kronor till sina medlemmar, men för att ta del av utbetalningarna ställs flera krav på förbunden. Ett av dem är sporten minst har 25 aktiva föreningar runtom i landet.

I maj visade Sportbladets granskning ”Orent spel” att förbunden låter nerlagda föreningar stå kvar i listorna för att hålla sig över minimigränsen och fortsätta håva in pengar. Artiklarna ledde till att RF startade en egen undersökning och gick till botten med problematiken.

Där Sportbladet kontaktade föreningar eller dess kommun avkrävde RF också dokument – bland annat protokoll från årsmöten – för att styrka att rörelsen inte var insomnad. Efter fyra månaders arbete hade de strukit ännu fler föreningar ur listorna.

”Ska alla små idrotter väck?”

Nu blir sex förbund av med bidrag på 200 000 kronor för 2018. Året därpå riskerar de att uteslutas.

När Sportbladet konfronterade småsporterna med de egentliga siffrorna var Stefan Klinthäll på Dragkampförbundet den ende som öppet medgav att de låg under 25.

– Men ska vi bara ha hockey, innebandy och fotboll eller satsa på mångfald? Ska alla små idrotter väck? Det är en fråga om folkrörelse eller spetsidrott och då föredrar jag folkrörelse, sa han.

När Roland Edin hör om RF:s besked låter han konfys. Att Svenska racerbåtförbundet skulle ha så få klubbar stämmer inte med hans uppfattning som ordförande.

– Det känns väldigt märkligt. Vi har koll på att vi är mer än 25 och måste se över vad som har hänt, säger Edin.

”Vi måste undvika uteslutning”

Martin Söderberg, vice ordförande för Svenska biljardförbundet, är lika förvånad.

– Det kommer som en överraskning. Enligt vår beräkning ligger vi över det, säger Söderberg.

RF skyller inte på de aktiva eller på föreningarna utan på er förbund. Tycker du att er kontroll har varit tillräcklig?

– Ja. Som jag kan bedöma det.

Vad skulle en uteslutning ur RF innebära för er?

– Vi är inte där än, men det måste vi försöka på alla sätt att undvika.