Skolministern: Barnen blir allt mer överviktiga

SPORTBLADET

Nya rön visar vikten av att motionera - motverkar cancertumörers utveckling

Nya rön visar att motion inte bara får fetman att minska. Det kan även motverka cancertumörers utveckling.

Nu intresserar sig regeringen för att barnen ska bli mer aktiva i skolan.

- Många siffror pekar på att barn blir allt mer överviktiga och det är mycket oroande, säger skolminister Thomas Östros.

Ett nytt centrum för att utveckla idrotten som skolämne kommer att starta vid någon av Sveriges lärarhögskolor. Undersökningen om vilken högskola som är mest lämpad börjar i dag.

- Jag tror på ett tätare samarbete mellan skolan och idrottsrörelsen för att stimulera barnen på alla möjliga sätt. Man borde kunna locka alla att röra på sig även utanför gymnastiktimmarna och framförallt attrahera de som inte rör sig, säger Thomas Östros.

Övervikt är ett problem

I Oslo pågår nu en internationell cancerkongress och där har man för första gången kunnat visa att fetman påverkar både hur fort och hur starkt en cancertumör växer. Där visas också att motionen inte bara förebygger fetman utan även kan motverka att tumörerna utvecklas. Ungefär tio procent av alla cancersjukdomar anses ha ett samband med kraftig övervikt.

Flera undersökningar under de senaste åren har visat att övervikt är på väg att bli ett stort problem i Sverige. I samband med detta har det också kommit fram att Sverige är näst sämst i Europa på skolgymnastik och att svenska elever i dag har tre timmar mindre idrott per vecka än för 74 år sedan. Sambandet mellan övervikt och skolgymnastiken har uppmärksammats och efter Sportbladets granskning av skolidrotten tidigare i år har intresset för skolidrotten ökat.

- Vi hade nyligen en stor konferens om idrott och skola och den var fullsatt. Flera skolor har börjat med att låta eleverna ha någon fysisk aktivitet per dag. Det finns nu en ökad medvetenhet om problemet, säger Björn Ekblom, professor i fysiologi vid Karolinska institutet.

Regeringen uppmärksam

- Det är inte säkert att den allmänna konditionen gått ner bland ungdomarna de senaste decenniet, men muskelstyrkan har hos vissa åldersgrupper minskat med 40 procent på 14 år och det är katastrofalt. Det finns ungdomar som inte klarar av att resa sin överkropp från golvet och hur ska de klara av ett arbete med ens lättare belastning?

Problemet med fetma och därtill relaterade sjukdomar har även uppmärksammats i regeringen.

Skolan spelar en stor roll

- Det kan innebära stora kostnader både mänskligt och för sjukvården. Detta är väldigt viktigt att ta tag i, inte minst att de som inte ens deltar på skolgymnastiken börjar röra på sig, säger Thomas Östros.

- Detta är ett folkhälsoproblem, där skolan spelar viktig roll.

Anna Carlsson