FI: Obols svar inte tillräckliga

SPORTBLADET

Finansbolaget Obol Investment International bedriver ingen verksamhet i Sverige. Det hävdar det uppmärksammade sponsor- och investeringsföretaget Obol i ett dokument som sent om sider nu kommit in till Finansinspektionen (FI).

Till sist kom det – det skandalomsusade finansbolaget Obols yttrande till Finansinspektionen (FI).

Men de många frågorna som FI ställt fick få svar.

Inspektionens rättschef Joakim Schaaf är inte nöjd:

– Det var ett relativt kortfattat yttrande på våra relativt många frågor. En del frågor väljer man att inte svara på alls, andra hänvisar man till sitt tidigare, också relativt kortfattade, yttrande.

– Innehållsmässigt sett bidrar det inte sådär jättemycket till vår utredning. Det hade kunnat vara bättre, konstaterar han.

I yttrandet hävdar sponsor- och investeringsföretaget att Obol inte bedriver någon verksamhet i Sverige, och därmed inte behöver något tillstånd. Verksamheten här har varit begränsad till ”marknadsföringsaktiviteter av olika slag”, skriver Obol i det skriftliga svaret, som efter en rad förseningar nådde FI sent på tisdagseftermiddagen.

Frysta tillgångar

De investerade tillgångarna i bolagets fond är frysta. Därför kan inget slutdatum för avveckling anges, svarar Obol på FI:s fråga om avveckling av fonden har skett.

Obol motiverar också sitt skäl till att inte närvara på FI:s påkallade möten. Enligt lag finns inga sådana skyldigheter, enligt Obol och tillägger:

”Företrädarna avböjer Finansinspektionens inbjudan av personliga skäl”.

De utesluter inte ett senare möte. Men FI tänker inte ta initiativ till ett sådant, enligt Joakim Schaaf:

– Nu tar vi det material vi har och slutför vår utredning med det.

Inga konton

Både Bo Johansson och Jan Saradlic, som säger sig äga hälften var av Obols förvaltningsbolag, har undertecknat dokumentet.

Företrädarna vill inte svara på hur stor Obols fond är, det vill säga hur mycket kapital som finns investerat eller hur många som satsat pengar i fonden. Det motiveras med att frågan saknar betydelse för om tillståndspliktig verksamhet bedrivs i Sverige, vilket är Finansinspektionens primära fråga till Obol.

Obols investeringsfond saknar bankkonton i Sverige, uppger företrädarna.

FI:s utredning om Obol ska vara klar senast i slutet av nästa vecka.

TT