Sardinsk ponny

avZendry Svärdkrona

SPORTBLADET

Historia

Denna ponny kommer som namnet anger från Sardinien i Italien. Rasen är med säkerhet en gammal ras, men det är inte mycket man känner till om dess ursprung, och första gången den med säkerhet står omnämnd i någon skrift är först år 1845. Utseendemässigt kan man dra den slutsatsen att den starkt påverkats av orientaliskt blod. Ponnyerna lever i vilt tillstånd på den sardinska högplatån 600 meter över havet vilken miljö är föga gästvänlig. Berggrunden där består mest utav marmor och basalt och det är tät buskvegetation men sparsamt med betesmarker. Bra bete finns endast vid slutet av våren.

Exteriör

Mankhöjden är i genomsnitt 127 till 132 cm för hingstar och valacker, och 124 till 127 cm för ston. Färgen är vanligtvis brun, svart eller mörkfux.

Huvudet är ädelt med kvadratisk form, konvex nosprofil. Liten mule, kraftiga ganascher och stora öron.   Kraftig och stark hals med tjock man. Outvecklad manke, lite svankig rygg, stupande kors och lågt ansatt svans. Gott djup och stupande bogar.

Smäckra ben med långa, smala, torra skenor, långa kotor och små hovar.

ARTIKELN HANDLAR OM

Ridsport