Hur du försvarar dig i mörkarna – del 1

SPORTBLADET

Jag har tagit upp ett antal tekniker för hur du ska stjäla mörkarna och/eller potten – men hur ska du försvara dig, när du misstänker att du själv är utsatt för just ett stöldförsök före floppen?

Regel nr 1 i sammanhanget är: Var observant. Var medveten om vilken av dina motspelare den där höjningen före floppen kommer ifrån, när du sitter i någon av mörkarna. Är det från en tight motspelare som flera gånger om visat upp kvalitetskort, ska varningsklockorna ringa tydligare; men är det från en vanemässig höjare, ökar sannolikheten för att ”din” mörk är utsatt för ett stöldförsök.

Regel nr 2: Ju senare position höjningen kommer ifrån, ju sannolikare är ett stöldförsök. Stöldförsöket har helt enkelt mindre chans att lyckas när flera spelare ska tala efter dig: risken ökar ju att någon av dem ska ha en bra hand och ge mothugg.

Regel nr 3: Ju mindre markerstapel höjaren har, desto osannolikare är ett stöldförsök. Om mörkarna är 25-50, knappen har 10?000 i markerstapeln och höjer till 150 efter att alla andra lagt sig fram till henne, kan det ligga vad som helst bakom – ett rent stöldförsök med 7-2 off, en motiverad attack med en halvhygglig hand som K-10, eller en hästsko innanför boxhandsken eftersom hon sitter med A-A och VILL ha syn.

Har hon däremot bara 625 i marker och gör samma höjning till 150, är det betydligt troligare att hon har en hand med vilken hon är villig att committa även återstoden av markerna.

Man lägger mycket sällan in en fjärdedel av sina marker, för att sedan överge dem inför en kontrahöjning – därtill brukar pottoddsen vara för attraktiva vid det laget.

Balanserar på en knivsegg

Att försvara ”din” mörk är dock att balansera på en knivsegg. Du MÅSTE då och då försvara dig genom att syna eller kontrahöja, främst för att inte de andra ska inbilla sig att du kan köras över för jämnan; och det kan du inte bara göra de få gånger

du har egna kvalitetskort, utan du måste då och då göra det även med händer som J-6 osvidat.

Samtidigt måste du vara medveten om svagheten med din position. När väl floppen landar på bordet är det som regel du som talar före den som höjde, vilket kommer att ge höjaren information.

Mera om ämnet i nästa avsnitt – och god och fridsam jul på er, alla läsare!

Dan Glimne

ARTIKELN HANDLAR OM

Poker