Färgerna

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Hästen får sin färg genom vissa färgämnen, pigment, som finns i hårbeklädnaden. Den färg som hästen får beror på arvsanlag från föräldrar och förfäder. Därför kan vissa färger bara finnas inom en bestämd ras.

De ursprungliga vildhästfärgerna var de blacka färgerna som också kallas för vildfärger. Ur vildfärgerna brunblack, rödblack och musblack utvecklades färgerna brun, fux och svart. OBS! Denna text skrevs 1994 och sedan dess har man ändrat i färgnomenklausulen. Denna text behöver därför uppdateras vilket kommer att ske under 2006.

Färgernas indelning:

Hela färger: Täckhåren är av enhetlig färg (black, brun, fux, svart).

Blandade färger: Både färgade och vita hår i täckhåren (skimmel, stickelhårig).

Helalbina färger: Hårremmen saknar helt pigment (albino).

Halvalbina färger: Arvsanlag finns för albinism (bork) eller saknar svart pigment (isabell).

Färgbeskrivningar:

BLACK

Alla blacka hästar har en ål (svart rand från mankammen till svansen över ryggen), grepp (en mörk strimma på var sin sida om manken) och zebratecken på benen (mörka tvärgående ränder). Fjordhästen är ett bra exempel på en brunblack häst. Den vanligaste blackfärgen fjordingar har är ljusbrunblack. Musblacken har askgrå täckhår med svarta skyddshår och hovar. Rödblacken har rödbruna täckhår och mörkbruna skyddshår. Sotblackens täckhår är mörkare i spetsarna.

BRUN

En brun häst har brun hårrem som kan vara i olika toner från ljust brun till svartbrun. Skyddshåren är alltid svarta och många bruna hästar är svarta på benen upp till knäet. Hovarna är mörka och huden grå. Brun är nog den vanligaste färgen och den finns inom de flesta hästraser. Fölen föds bruna och färgen förändras inte.

FUX

Fuxens hårbeklädnad är helt rödbrun. Den rödbruna färgen varierar från ljus fux till så mörk att hästen nästan ser svart ut. Hovarnas nyans sammansmälter med hårremmens och huden är grå. Fuxen föds med sin fuxfärg.

Arvsanlaget för fux är väldigt recissivt vilket innebär att om en häst ärver anlag för flera färger än fux så blir den sannolikt inte fux. Detta medför att anlag för fuxfärg kan ligga dolt genom flera generationer och sedan föds ett fuxfärgat föl som har föräldrar med andra färger. Fölet har då ärvt fuxanlag från båda föräldrarna men inte anlag för någon annan färg. Två fuxar kan bara få fuxföl.

SVART

En helt svart häst brukar också kallas för rapp. Huden och hovarna är mörka. Är hästen äkta rapp är skiftningarna i flankerna och runt mulen blåsvart. Fölen föds ofta gråa, men när ullhåren fällts visar sig den rappa färgen. Riktigt svarta hästar är ganska sällsynta. I vissa raser finns färgen inte alls, men i t.ex. shetlandsponnyrasen är den relativt vanlig. Svarta fullblodsaraber finns, men det är sällsynt. Beduinerna trodde mycket på onda andar och sådana saker och förknippade den svarta färgen med ondska och olycka. Därför avlade de inte på svarta hästar.

Ofta har svarta hästar bruna hår i flankerna och runt ögon och mule. De räknas då inte som riktigt svarta utan som mörkbruna.

SKIMMEL

Skimmeln har mest vita täck- och skyddshår. Det finns två olika sorters skimlar: avblekbar och konstant. Den avblekbara skimmeln föds mörk och ljusnar med åren tills den blir helt vit. Den konstanta skimmeln föds vit och behåller sin vita färg livet ut.

Avblekbara skimlar är klart vanligast och de finns inom flertalet raser. Fölen kan födas med vilken färg som helst men den får fler gråa hår för varje år tills den blir helt vit. Dock kan hästen få en massa små bruna prickar i hårremmen vilket kallas för flugskimmel eftersom det på långt håll ser ut som om hästen hade en massa flugor sittande på sig. Avblekbara skimlar är ofta apelkastade vilket innebär att de har äppelstora fläckar eller ringar i hårremmen.

Avblekbara skimlar är en dominant färg och den enda färg som ärvs direkt. En skimmel måste ha en mor eller far i samma färg. Eftersom skimmelfärgen är väldigt dominant kan den snabbt slå igenom och dominera en hel ras om exempelvis skimmelfärgen eller en skimmelfärgad hingst blir populär. Om en häst har dubbel uppsättning av skimmelanlag blir alla dess föl skimlar. Annars kan skimlar få föl med vilken färg som helst.

En konstant skimmel föds med sin skimmelfärg och behåller den hela livet. De vanligaste varianterna av konstanta skimmelfärger är brunskimmel, rödskimmel och blåskimmel. Det är ofta stor skillnad i nyans på vinterpäls och sommarpäls hos färgskimlar. Sommarpälsen är mörkare än vinterpälsen.

Brunskimmel har brunt huvud, svart skyddshår och svarta ben och den har blandat med vita och bruna hår på kroppen. Rödskimmeln är en fuxvariant med rödbrunt huvud och skyddshåren har blandat med vita och rödbruna hår på kroppen. Blåskimmeln har mörkbrunt till svart huvud och skyddshår blandat med vita och svarta håt på kroppen som ger ett "blåaktigt" utseende.

Alla färgskimlar har mörkt huvud och mörka skyddshår. En avblekbar skimmel som håller på att ljusna är ingen färgskimmel även om den har blandat med vita och färgade hår. Men en häst kan vara både konstant och avblekbar skimmel samtidigt: då föds den som färgskimmel och blir sedan vitare som en avblekbar skimmel. Även om det avblekbara skimmelanlaget är dominant över den konstanta, så är det konstanta skimmelanlaget dominant gentemot andra färger.

STICKELHÅRIG

Stickelhåriga hästar har en grundfärg med inslag av vita hår i hårremmen. Den kan vara brun, fux eller svart med stickelhår. Fölen föds med grundfärgen.

SKÄCK

Skäckar har stora skarpt avgränsade fält av vitt och färg. Skäckar kan ha två eller tre färger och skyddshåren och hovarna kan också ha två eller tre färger. Det finns brunskäck som är brun och vit med svart eller vit man och svans, rödskäck som är rödbrun och vit ,samt svartskäck som är svart och vit.

TIGRERAD

Tigrerade hästar (bilden) har mindre fläckar av färgade hår på vit botten eller vita fläckar på färgad botten. Storlek och täthet varierar i färg beroende på täckhårens fläckar.

ALBINO

Albinos saknar helt färgpigment. Ögonen är stålgrå eller blå, hud och hovar är ljusa. För att en häst skall bli albino måste den ärva albinoanlag från båda föräldrarna. Albinohästar får oftare än andra problem med t.ex. soleksem och därför är det en färg som man inte vill ha. Många raser tillåter därför inte albinos och albinohästar får heller inte premieras.

ISABELL

Isabellfärgade hästar har ljusgula täck- och skyddshår i olika nyanser. Isabellen är en halvalbinistisk färg som helt saknar svart pigment. En fux med albinoanlag blir således isabell. Fölen föds som isabeller.

I framförallt Amerika avlar man på isabellfärgade hästar och kallar dem för palominos. Det kan ibland vara svårt att avgöra om hästen har albinoanlag eller inte eftersom det finns olika nyanser av gulbrun och isabell och att färger kan mörkna när hästen blir äldre. Det kan också hända att hästen fötts gulbrun eller isabell och sedan bleks av till skimmel, och när hästen sedan är vuxen kan man inte se vilken färg den haft som föl.

HALVALBIN

Andra halvalbina färger förekommer förutom isabell. En brun häst med ett albinoanlag blir gulbrun med gulaktig hårrem och svart man och svans och svarta ben. En svart häst med albinoanlag blir svartgulbrun som är svart med inslag av gulbruna hår i hårremmen, denna svartalbin är en mycket ovanlig färg.

FLERA FÄRGER

En häst kan ha flera färger samtidigt om den t.ex. har fuxanlag, konstant skimmelanlag och albinoanlag samtidigt, det blir helt enkelt kombinationen konstant isabellskimmel. Kombinationer av olika färganlag kan göra det mycket svårt ibland att avgöra vilken färg hästen har.

Publicerad: