Hårda kritiken mot polisens nya tester

avKristoffer Bergström

Nöjer sig inte med resultatet som visade mycket låga gifthalter

Foto: MARCUS ERICSSON
Polisen genomför just nu en ny undersökning för att reda ut om röken från bengalerna är en hälsofara. Ett tidigare test visar på mycket små mängder giftiga ämnen.

I bengaltesten 2013 uppmättes mycket låga halter av damm och giftiga ämnen i röken.

Men polisen nöjer sig ­inte med dem.

Nu samlar de in utbrända bengaler som fansen ­lämnat kvar på arenorna.

I september 2013 brann det inne på Friends Arena. Röda lågor flammade och rök steg mot taket.

För en gångs skull pågick ingen fotbollsmatch där åskådare tände insmugglade bengaler. Det var polisen och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som arrangerade en testbränning för att avgöra hur hälsovådliga nödblossen är.

Tre sorters pyrotekniska pjäser användes och resultatet skickades till berörda experter. Analyserna kom ett par veckor senare och gav knappt något belägg för att röken skulle vara farlig.

Under fem timmar

Universitetssjukhuset i Örebro konstaterade att varken halten av saltsyra, strontium eller magnesium var nog för att utgöra någon hälsorisk. Däremot kunde mängden damm och partiklar orsaka irritation – om åskådarna vistades i miljön i över fem timmar.

Sedan dess har testet ifrågasatts av allt från fans till klubbar och polisen själva: användes rätt sorts bengaler? Var det korrekt att placera detektorerna i taket? Skulle taket vara öppet eller stängt?

Samlar bengaler

I stället för att nöja sig med de befintliga resultaten har FOI och polisen påbörjat nya tester. Dessa ska diskuteras under ett möte i morgon, men några detaljer har redan nått Sportbladet:

I maj började polisen samla in utbrunna pjäser från Friends Arena och Tele 2 Arena, där AIK, Djurgården och Hammarby spelar sina hemmamatcher. Enligt uppgifter sker studien ur ett arbetsmiljöperspektiv, alltså fokuserar mindre på publiken och mer på hur arrangörer och ordningspersonal påverkas av bengalbränning på fotbollsläktare.

Sportbladet har sökt polisen utan framgång. Totalförsvarets forskningsinstitut bekräftar att testerna genomförs men vill i nuläget inte kommentera vad de har visat eller när resultatet presenteras.

ARTIKELN HANDLAR OM