Skandalen: Barnen fick inte pengarna

SPORTBLADET

Ordföranden: "Jag tycker att det är skamligt"

Handikappidrottsförbundet skakas av en korruptionsskandal.
En döende kvinna testamenterade allt hon ägde till förbundets barnverksamhet.
Pengar som i stället ska ha bekostat den förre generalsekreterarens leverne.
– Jag tycker att det är skamligt, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, nuvarande ordförande i förbundet.

2013 valdes en ny styrelse i Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF). Omgående fick nyvalda ordföranden Anna-Stina Nordmark Nilsson, via "visselblåsare", reda på att det förekommit ekonomiskt fiffel inom förbundet. Hon organiserade genast oberoende utredningar, utförda av revisionsbyrån KPMG och advokatfirman Mannheimer Swartling.
Det mest uppmärksammade fallet som granskats är det arv som en kvinna lämnade efter sig 2006. Arvet uppgick till cirka tre miljoner kronor och innehöll förutom lösöre och bankmedel även en bostadsrätt. Kvinnan meddelade före sin död att alla hennes tillgångar skulle efterskänkas till SHIF:s verksamhet för barn och ungdomar.

Informerade aldrig styrelsen om arvet

Så blev det aldrig, enligt utredningarna.

– En gammal dams sista vilja har inte uppfyllts och efterlämnad egendom har inte tagits om hand på ett ansvarsfullt sätt. Jag tycker det är skamligt, berättar Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Den förre generalsekreteraren (2002-2011), som blivit stämd av nuvarande styrelse, ska efter dödsfallet ha blivit underrättad om bostadsrätten och resten av arvet. I utredningen går det att läsa att generalsekreteraren till en början inte informerade styrelsen om arvet, och sommaren 2007 flyttade han plötsligt in i den avlidnas kvinnas gamla lägenhet. Alla kostnader, som hyra och el, betalades med hjälp av arvet. 2008 köpte sedan generalsekreteraren lägenheten av förbundet, för ungefär en halv miljon kronor under marknadsvärdet. Affären var då hemlig för alla utom den dåvarande ordföranden i förbundet, och nämnda generalsekreterare.

"Oacceptabelt"

– Försäljningen av bostadsrätten har gjorts på ett oacceptabelt sätt vilket också ligger till grund för stämningen mot tidigare generalsekreterare, säger Nordmark Nilsson.

Pengarna, som skulle ha gått till barnen inom förbundet, gick i stället till vuxna, elitsatsande Paralympicsidrottare.

– Det utredningarna pekat på är mycket allvarligt och gör mig bedrövad. De som ger gåvor måste känna sig trygga med att de används i enlighet med givarens vilja och att förbundet förvaltar det med största omsorg, säger nuvarande ordföranden Nordmark Nilsson och fortsätter:

– Utredningarna visar hur personer inom förbundet kan ha skott sig och det finns frågetecken kring var bland annat pengar och lösöre tagit vägen.

"Det här får inte sopas under mattan"

Nu ska polis och åklagare bedöma om "trolöshet mot förbund" har skett. Eventuella brott har enligt åklagaren preskriberats.
SHIF kräver dock att den förre generalsekreteraren ska lämna tillbaka bostadsrätten till förbundet. Det nekar han till. Förbundet har dessutom försökt med en förlikning – på en miljon kronor – men generalsekreteraren kan inte tänka sig mer än 50 000 kronor. Vintern 2013 bestämde SHIF:s styrelse, där den berörde generalsekreteraren fortfarande sitter kvar på en förtroendepost, sig för att stämma honom i tingsrätten.

Utredningarna – och de juridiska utgifterna – har till dags dato kostat SHIF nästan en miljon kronor. Korruptionsskandalen har skapat stor splittring i förbundet. En opinion inom handikappidrottsrörelsen menar att utredningarna varit för dyra, ställer sig bakom de anklagade och vill därför att den rättsliga processen avbryts. Den nuvarande styrelsen har svarat genom att ställa sina platser till förfogande – och på söndag ska ett extrainsatt möte avgöra förbundets framtida inställning i frågan.

– Det här får inte sopas under mattan, avslutar Nordmark Nilsson.

Sportbladet har sökt den tidigare generalsekreteraren.