Klartecken för ny kampsportslag

SPORTBLADET

Särskilt tillstånd krävs för att få arrangera galor

Från den 1 september blir det svårare att arrangera kampsportsgalor i Sverige.

En majoritet av riksdagspartierna är överens om att alla kampsporter där det förekommer våld mot huvudet måste söka ett särskilt tillstånd.

Kulturutskottet sade på torsdagen ja till ett regeringsförslag, som tidigare fått hård kritik av bland annat Boxningsförbundet. Kulturutskottet menar nu att det av medicinska skäl behövs lagregler för att skydda deltagarna från hjärnskador.

Den nya lagen ska börja gälla den 1 september 2006. Lagen ska dock inte tillämpas på professionell boxning förrän den 1 januari 2007, då lagen om förbud mot professionell boxning upphör att gälla. Den som ordnar kampsportsmatch utan tillstånd ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom kan tävlande och andra som medverkar vid kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd dömas till böter.

Moderaterna och vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Vänsterpartiet menar att reglerna förmodligen innebär att professionell boxning, och andra kampsporter, inte kommer att få tillstånd. Tillståndsprocessen blir då helt onödig och kostnadskrävande. Partiet framhåller också vikten av att idrottsrörelsen, inom givna ramar, får utforma sina egna säkerhetsregler.

TT