Obol har bedrivit otillåten verksamhet i Sverige

SPORTBLADET

Finansinspektionen (FI) anser att det skandalomsusade finansbolaget Obol bedrivit otillåten verksamhet i Sverige och att den ännu inte avvecklats trots att Obol hävdat det.

”Det finns därför skäl att överväga rättsliga åtgärder mot Obol i form av förbud vid vite att fortsätta verksamheten”, skriver FI i ett pressmeddelande.

FI:s granskning av Obols verksamhet i Sverige visar att bolaget bedrivit tillståndspliktig verksamhet i Sverige, trots att Obol saknat tillstånd för detta.

Enligt FI har Obol erbjudit allmänheten möjligheten att placera pengar i Obol Investment Concert utan att något prospekt upprättats.

Obol har hävdat att Obol Investment Concert har trätt i likvidation, men påståendet är felaktigt enligt FI:s granskning.

Obol har bland annat uppmärksammats för att ha sponsrat svenska basketligan samt en del idrottsklubbar. Obols verksamhet har pågått i Sverige sedan år 2000 enligt FI.

Svenska basketförbundet beslöt nyligen att avbryta samarbetet med företaget.

Obol har struntat i att dyka upp på flera avtalade möten med FI och har avverkat två juridiska ombud de senaste veckorna.

– Vår utredning bygger på de uppgifter vi fått in från de Obolkunder som hört av sig till oss. Vi har också tagit in uppgifter från banker och tillsynsmyndigheten på British Virgin Islands där Obol är registrerat, säger Joakim Schaaf, chef för FI:s rättsavdelning till TT.

Om inte Obol har hört av sig fram till den 12 februari har FI möjlighet att vid ett vite förbjuda bolaget att bedriva värdepappershandel i Sverige.

Men förutsättningarna är mycket begränsade att få tag på bolagets företrädare eller få tillbaka satsade pengar.

– Vi vet inte hur många kunder bolaget har eller hur mycket pengar som investerats i bolaget, säger Joakim Schaaf.

– Man ska nog dra lärdom efter detta att noga kontrollera sådana här utlandsbaserade bolag innan man sätter in pengar i bolagen.

TT